Slovenija se je lani zadolžila za 3,8 milijarde evrov

Dolg državnega proračuna je konec leta znašal 15,1 milijarde evrov oz. 42,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) in je bil za 3,3 milijarde evrov višji kot leto prej.

Od skupne zadolžitve v višini 3,8 milijarde evrov je bilo 2,3 milijarde evrov porabljenih za financiranje tekočih izdatkov proračuna ter za dokapitalizacijo NLB, Adrie Airways in nekaterih drugih podjetij. Preostalih skoraj 1,5 milijarde evrov se je delno namenilo za poravnavo zapadlih glavnic ter ustvarjanje rezerve likvidnih sredstev.

Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Slovenije za leto 2011, s katerim se je danes seznanila vlada, podrobneje navaja, da je Slovenija lani izdala za tri milijarde evrov dolgoročnih obveznic, za 855,3 milijona evrov 18-mesečnih zakladnih menic ter za 28,2 milijona evrov trimesečnih zakladnih menic.

Dolg pravnih oseb javnega sektorja je konec lanskega decembra znašal 6,5 milijarde evrov, kar je 117 milijonov evrov več kot leto prej. Med pravnimi osebami so še vedno najbolj zadolženi Družba za avtoceste v RS, Slovenska odškodninska družba, Telekom Slovenije in Slovenske železnice, a manj kot pred letom dni.

Stanje državnih poroštev in jamstev se je lani znižalo za 752 milijonov evrov na slabih sedem milijard evrov, kar predstavlja 19,6 odstotka BDP.

Poročilo izpostavlja, da so leto 2011, še posebno njegovo drugo polovico, zaznamovale zaostrene razmere na evropskem finančnem trgu, ki so nastopile kot posledica zaostrene dolžniške krize v Grčiji in nezaupanja ter strahu investitorjev pred nezmožnostjo vzdržnega refinanciranja dolgov nekaterih drugih držav območja evra, predvsem Irske, Portugalske, Španije in Italije.

Pritisk na finančne trge je pričel popuščati konec novembra z napovedano usklajeno akcijo svetovnih centralnih bank v podporo dolarski likvidnosti na medbančnem trgu, v decembru pa še z napovedano in izvedeno prvo avkcijo triletnih likvidnostnih posojil s strani Evropske centralne banke.

Slovenija se je lani zadolžila za 3,8 milijarde evrov, je na novinarski konferenci po seji vlade v šetrtek, 13. septembra, povedal finančni minister Janez Šušteršič.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme