O nas

Dobrodošli!

Hvala, ker ste obiskali naše spletne strani!

Novi glas je tednik Slovencev v Italiji, saj je nastal iz dveh nekdanjih tednikov, iz Novega lista, ki je izhajal v Trstu, in iz Katoliškega glasa, ki je izhajal v Gorici.

Na prvi strani prve številke Novega glasa, ki je izšla 11. januarja 1996, je Danilo Čotar v imenu vseh, ki se teden za tednom trudimo, da bi bil Novi glas zares glas vseh, ki smo zavezani slovenstvu, demokratičnim vrednotam in krščanskemu etosu, zapisal: “Novi glas ima za simbol rajsko ptico, ki je prispodoba svetlobe, vstajenja, neminljive pomladi… Krščanstvo je v rajski ptici videlo prispodobo nesmrtnosti in večnega življenja in v ta simbol vneslo nekaj bistvenih potez… Iz novega časnika bo šel pogled čez omejena obzorja v smer Nove Zemlje. Bistvena značilnost rajske ptice je lep glas, ki se ga ne naveličamo. To bo tudi vodilo za Novi glas, ki želi biti jasen, odmeven, svoboden. V njem se je združilo več glasov tistih primorskih Slovencev, ki odločno zagovarjajo demokracijo.

Iz tedna v teden se v uredništvu trudimo, da bi s poročili, z informacijami, razmišljanji, s poglobitvami in stališči prikazali prepoznavno in verodostojno sliko življenja in dela žive in živahne prisotnosti slovenske narodne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini.

Veseli bomo, če nas boste obiskovali tudi prek računalnika, in to z vseh koncev sveta; ponosni smo namreč na to, da lahko pošiljamo naš tednik v več kot 40 držav po vseh celinah, od Avstralije do Kanade. V našem časopisu boste gotovo našli tudi take zapise, ki vas bodo nagovorili s svojo iskrenostjo, z jasnim in lepim slovenskim jezikom in ki pričajo o trdni usidranosti slovenske narodne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini.
Septembra 2001 se je Novi glas prvič pojavil na spletu z naslovom www.noviglas.it. Decembra 2007 – le nekaj dni pred vstopom Slovenije v schengensko območje – pa je popolnoma prenovil spletno stran, tokrat z naslovom www.noviglas.eu. Junija 2012 smo tretjič temeljito prenovili naš portal, da bi bil bolj interaktiven in v “duhu časa” primeren za povezovanja v različnih socialnih omrežjih. Četrtič smo ga prenovili sredi oktobra 2017.

Izdajatelj:
Izdajatelj Novega glasa je Zadruga Goriška Mohorjeva, ustanova, ki ima sedež v Gorici ter ima pomembne izdajateljske in založniške naloge na področju našega tiska.

Zadruga izdaja – poleg našega tednika – tudi Pastirčka, živahen mesečnik za otroke, in knjige Goriške Mohorjeve družbe, ugledne založniške hiše, ki ima za zamejske Slovence in sploh v zgodovini slovenske pisane besede nezamenljivo vlogo, saj je stara več kot 70 let in je zato veliko naredila za ohranjanje narodne in kulturne istovetnosti več rodov zamejcev in zdomcev tudi v časih, ki nam niso bili naklonjeni. Naš izdajatelj zato gleda v prihodnost z optimizmom in upanjem ter si prizadeva, da bi še naprej združeval pripadnike našega naroda z matično domovino prek naše prelepe slovenske besede.

Slovensko:
Novi glas je primorski tednik, ki ga izdaja Zadruga Goriška Mohorjeva v Gorici (Italija). Že več kot deset let nadaljuje tradicijo svojih predhodnikov, Novega lista iz Trsta in Katoliškega glasa iz Gorice, iz katerih je nastal januarja 1996. Že v ustanovni listini tednika je zapisano, da se mora držati treh temeljev: ohranjanja, gojenja in širjenja slovenske besede in samobitnosti, zvestobe svobodoljubni in demokratični misli, vse pa naj bo prepojeno s krščanskim etosom. Naš Novi glas je namenjen v prvi vrsti pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji, saj posveča posebno pozornost dogajanju v Italiji in matični domovini Sloveniji, ne zanemarja pa niti zdomstva. Zajeti hoče ves slovenski svet: kulturno, versko, družbeno, politično, vzgojno, gospodarsko in športno področje, na katerem se Slovenci uveljavljamo. Namenjen je torej vsem Slovencem, ki smo prepričani, da bomo v sodobnem svetu obstali, samo če bomo ostali zvesti svojemu izročilu, kulturi in lepi materinščini. Novi glas ima uredništvi v Gorici in Trstu, z njim sodeluje več kot sto sodelavcev, razširjen je na Goriškem in Tržaškem, v Beneški Sloveniji, v slovenski diaspori po svetu, vedno bolj je navzoč tudi v osrednji Sloveniji.

Italiano:
Il Novi glas è un settimanale della comunità linguistica slovena nel Friuli Venezia Giulia, edito dalla Soc. coop. Goriška Mohorjeva a Gorizia (Italia). Dal gennaio 1996, in cui è nato, prosegue la tradizione dei propri predecessori, il Novi list di Trieste ed il Katoliški glas di Gorizia. Nell’atto costitutivo del settimanale è scritto che il giornale si basa su tre cardini fondamentali: la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della lingua e dell’identità slovena, la fedeltà al pensiero democratico, l’etos cristiano. Il nostro Novi glas è dedicato principalmente ai membri della comunità etnica slovena in Italia; infatti presta particolare attenzione agli avvenimenti in Italia ed in Slovenia, pur non trascurando le realtà degli emigrati sloveni. Il nostro settimanale desidera abbracciare tutto il mondo sloveno, gli ambiti culturali, religiosi, sociali, politici, edicativi, economici e sportivi. E’ dunque destinato a tutti gli sloveni nella convinzione che nel mondo contemporaneo sopravviveremo solo se rimarremo fedeli alle proprie tradizioni, alla cultura ed alla nostra bella lingua meterna. Il Novi glas ha la redazione a Gorizia e a Trieste, ha una rete di un centinaio di collaboratori, è diffuso e letto nel Goriziano, nel Triestino, nella Slavia Veneta, tra gli emigrati della “diaspora” slovena nel mondo, sempre più viene apprezzato anche nella Slovenia centrale.

English:
Novi glas is a weekly magazine, published by the cooperative society Goriška Mohorjeva in Gorica (Italy). It was founded in 1996 when its forerunners, the weeklies Novi list of Trst and Katoliški glas of Gorica, merged. Since then Novi glas has faithfully carried on their tradition following the three principles mentioned in the foundation deed: the preservation, growth and spread of the Slovenian language and sovereignty, as well as the faithful support to the ideals of freedom and democracy, all imbued with Christian ethics. Novi glas primarily addresses the members of the Slovenian nationality group in Italy. It deals with the socio-political themes in Italy and Slovenija , and it reports on the Slovene people living abroad. It wants to highlight Slovenian achievements in the fields of culture, society, politics, education, economy, and sport. It is directed to all Slovenian people who think that our existence depends on our faithful devotion to tradition, culture and mother tongue. Novi glas has editorial offices in Gorica and Trst; it has more than 100 correspondents. Territorially it reaches the whole provinces of Gorica and Trst, Slovenska Benečija and the Slovene communities in the world. Its circulation is growing also in central Slovenija.