Oglaševanje

Oglaševanje na spletni izdaji Novega glasa

Uprava Zadruge Goriška Mohorjeva


Volilno oglaševanje

V skladu z določili zakona št. 28 z dne 22. 2. 2000 in odloka št. 134/22/CONS in 135/22/CONS Oblasti za jamstva v komunikacijah (AGCOM) na podlagi predpisov na področju političnega komuniciranja med volilno kampanjo in enakih možnosti dostopa do medijev, Zadruga Goriška Mohorjeva kot založnik tednika Novi glas sporoča, da namerava Novi glas objavljati volilna politična sporočila in oglase za volitve župana, občinskih svetov in referendumov, ki bodo potekale 12. junija 2022 ter v morebitnem drugem krogu 26. junija 2022.

Volilno oglaševanje bo možno v tiskani in spletni izdaji Novega glasa.

Volilna sporočila bo možno naročiti na našem uredništvu v Gorici (Travnik 25, tel. 0481 550330, mail gorica@noviglas.eu).

Prostor za volilna politična sporočila morajo naročniki rezervirati najkasneje do petka zjutraj (za objavo naslednji četrtek). Pri določitvi prostora bomo upoštevali kronološki vrstni red sprejema naročil. Objavljamo izključno v slovenskem jeziku.

Volilna politična sporočila morajo imeti pripis “Volilno politično sporočilo”, ki mora biti vključen v oglas. Oglaševanje mora biti opremljeno z imenom naročnika s pripisom “Odgovorni naročnik”.

Volilni oglasi morajo biti plačani na upravi Zadruge Goriška Mohorjeva (Travnik 25, Gorica) pred vsako objavo.

Cene za volilno oglaševanje so enake za vse naročnike in niso dovoljeni popusti, niti brezplačna objava.

 

Gorica, 24. maja 2022