Varstvo podatkov

Informacija o zasebnosti v skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 in zakonskim odlokom 101/2018

1.Nosilec zbiranja podatkov in izvajalec obdelave podatkov
Odgovorni za zbiranje podatkov je ZADRUGA GORIŠKA MOHORJEVA s sedežem v Gorici, piazza Vittoria/Travnik 25 34170 – GORIZIA/GORICA telefon 0039 0481533177; e-mail: zadruga.gm@gmail.com; pec: goriskamohorjeva@legalmail.it.
Izvajalec upravljanja podatkov je pravni zastopnik pro tempore (kot določa statut).

 2.Namen obdelave podatkov
Obdelava je namenjena zgolj storitvam v zvezi z dejavnostmi založnika, vključno s tistimi, ki so na to vezane (obračunavanje, reklamiranje obnove naročila, itd.).
V ta namen so osebni podatki obdelani v skladu z 2. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe EU in z zakonom o zasebnosti.

 3.Sporočanje podatkov
Osebni podatki se sporočajo interno tistim, ki so posebej pooblaščeni za obdelavo, pooblaščenim za vodenje omenjene storitve naročanja in na to vezanih storitev, da pride do izvajanja namenov iz 2. točke.
Osebnih podatkov se ne sporoča navzven za namene iz prejšnje 2. točke, in sicer avtonomnim odgovornim za obdelavo, z izjemo tistih, ki se z njimi seznanijo v vlogi zunanjih odgovornih za obdelavo (računovodja in v glavnem vsi tisti subjekti, za katere je sporočilo potrebno za pravilno izpolnjevanje prej omenjenih namenov).

 4.Prenos podatkov v tretjo državo (izven EU) ali mednarodni organizaciji
Osebni podatki se hranijo na območju Republike Italije ter jih ne iznašamo v druge države.

 5.Širjenje podatkov
Osebni podatki niso namenjeni njihovi širitvi, razen v primerih, ko to obvezno zahtevajo sektorski predpisi.

 6.Hranjenje podatkov
Osebni podatki se hranijo za čas, ki je potreben za izpolnitev zgoraj navedenih namenov, oz. največ 10 let od prenehanja razmerja.

 7.Pravice posameznika
Uredba EU in Zakon o zasebnosti priznavata posamezniku posebne pravice, med katerimi je pravica, da od upravljalca pridobi dostop do svojih podatkov, do popravka, izbrisa, omejitve, nasprotovanja obdelavi in pravica do prenosljivosti podatkov, preklica soglasja, do predloga pritožbe pri nadzornem organu ter vsaka druga pravica, predvidena v isti Uredbi in skladno z nameni obdelave, o čemer govori 2. člen.

 8. Posredovanje podatkov in posledice morebitne zavrnitve posredovanja
Posredovanje osebnih podatkov je obvezno za naročanje na revije, o katerih govori 2. točka, tudi za vsako revijo posamezno, ter za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti, potrebnih za izvajanje pogodbe.
V primeru, da posameznik zavrne posredovanje osebnih podatkov, je onemogočena vzpostavitev ali ohranjanje položaja naročnika, kar temu preprečuje, da bi dosegel namene iz 2. točke.