Uredništvo

Uredništvo Gorica
E-pošta: gorica@noviglas.eu
Telefon: (+39) 0481 550330
Faks: (+39) 0481 548808
Uredništvo Trst
E-pošta: trst@noviglas.eu
Telefon: (+39) 040 365473
Faks: (+39) 040 775419

 

Odgovorni urednik:

Jurij Paljk: paljk@noviglas.eu

Časnikarji: 

Danijel Devetak: devetak@gmail.com

Iva Koršič: korsic@noviglas.eu

Matevž Čotar: matevz.cotar@gmail.com

Katja Ferletič: katjaferletic@gmail.com