Prvo romanje slovenskih družin iz Italije na Barbano

V nedeljo, 2. septembra, se je prijetna in razigrana skupina staršev in otrok skupno s slovenskim dekanom g. Karlom Bolčino popoldne končno z ladjico odpravila na otok v Gradeški laguni.
Posebni gost je tokrat bil upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih, ki je pred mašo staršem v dvorani doma ob Marijinem svetišču na jasen in zelo nazoren način spregovoril o letos posebno aktualni temi – o “novi evangelizaciji”. Ta izraz je prvi uporabil bl. papež Janez Pavel II. let 1979, je povedal msgr. Pirih. Gre za ponovno pokristjanjenje področij, kjer je krščanstvo pognalo globoke korenine, a ljudje pod vplivom brezbrižnosti, sekularizacije, ateizma in potrošništva živijo, kakor da Boga ne bi bilo, “zadovoljijo se z lupino, s površno ali prazno vernostjo”. Gre za ponovno evangelizacijo področij, kjer se še kažejo zunanji izrazi vere v obliki različnih navad, vendar je praktično krščanstvo vedno bolj izključeno iz življenja. Nova evangelizacija se kaže tudi kot ponovna vzpostavitev edinosti med vero in življenjem, vero in kulturo, vero in razumom. Gre za to, da bi vera prežela vse, posebno še družinsko in javno življenje. Z okrepljenimi napori je treba spet odkriti izgubljene temelje. “Ne zadostuje samo poznati evangelij, po njem je treba tudi živeti”. Evangelizacija želi biti nova v gorečnosti, izrazih, načinih in nosilcih oznanjevanja. Noče biti ideološko nasilje nad človekom, ampak uveljavljanje prave svobode pred Bogom, sočlovekom in svojo vestjo. “Nova evangelizacija nikakor ni oživljanje zunanje moči Cerkve, ni boj za oblast, marveč hoče biti globlje služenje človeku po zgledu in vzoru Jezusa Kristusa”. Evangelizirati pomeni prinašati Jezusovo veselo oznanilo v vse plasti družbe in z duhovno močjo osvobajati, spreminjati in prenavljati človeka.
V Sloveniji je veliko verskega neznanja, vse več je odraslih, ki so potrebni prve evangelizacije. Zaradi načrtnega širjenja brezboštva s komunizmom so se mnoge moralne drže, ki so bile v slovenski družbi nekdaj samoumevne, izvotlile in oslabele. Posledice tega bodo občutne še več desetletij v medčloveških odnosih, na področju gospodarstva, politike, šolstva, zdravstva, kulture in vere. Prizadevanje za prenovo bo moralo biti dolgotrajno, vztrajno in strpno v duhu nauka o spravi.
Bistvene sestavine in načela nove evangelizacije najdemo v koncilskih odlokih in pokoncilskih spodbudah. Benedikt XVI. je sklical sinodo škofov na to temo, ki bo potekala oktobra letos v Rimu. Načela nove evangelizacije naj bi uresničevali “povsod in zmeraj”. Najprej je treba začeti pri sebi, nato postopoma oblikovati vsaj manjšo skupino ljudi, ki se iskreno trudijo živeti po evangeliju, krščansko jedro cerkvenih občestev. Gre za to, da se poživi v nas samih začetni ogenj in da nas prevzame gorečnost apostolskega oznanjevanja. Vsi zadnji papeži poudarjajo pomen zgleda: v tistih, ki nas vidijo, se morajo prebujati radovedna vprašanja: Zakaj so taki? Zakaj so drugačni? Zakaj tako živijo? Kdo te ljudi navdihuje? “Tako pričevanje je zelo močno in učinkovito razglašanje veselega oznanila”. Za Cerkev je prvo sredstvo evangelizacije pristno krščansko življenje. Naučiti se moramo biti pričevalci v vsakdanjih stvareh. Msgr. Pirih je poudaril, da je “prihodnost v majhnih skupinah. Če imam pri maši ob nedeljah 500-600 ljudi, bo teh vsako leto manj. Pomembne so skupine ljudi, ki se srečujejo, pogovarjajo, si izmenjujejo misli. Vse to pomaga k poglobitvi in utrditvi”.
Namen nove evangelizacije je torej pripeljati krščene do osebnega odnosa z Bogom. Vernikom je treba pomagati, da se iz pasivnih razvijejo v aktivne nosilce evangelija. “Najti je treba način, kako naj bi Cerkev postala bolj vidna v družbi: samo navzočnost v župnijskem življenju je premalo”.
Krščansko izkustvo je na slovenskih tleh skovalo delovno, vztrajno, požrtvovalno in verno ljudstvo, ki je bilo do globin zaznamovano s Kristusovim evangelijem. Obzorje vere in krščanski razlogi so dajali vzgibe za osebno, zakonsko, družinsko, cerkveno in marsikje tudi za družbeno življenje. V tem zmaterializiranem času sredi splošne krize smo poklicani, da evangelij oznanjamo na nov način, z novo gorečnostjo in močjo. “Svet evropskih škofovskih konferenc v Bruslju je dejal, da so duhovniki največji problem in ovira pri novi evangelizaciji”. Zato je potrebna redna in obilna molitev k Sv. Duhu, za katero škofje še posebno prosijo. “K novi evangelizaciji smo poklicani vsi, ker smo vsi sveto božje ljudstvo”.
Po krajšem oddihu na otoku so se starši z otroki, ki so bili med predavanjem na sladoledu z g. Bolčino, udeležili prav lepe mašne daritve za vse naše družine, ki jo je obogatilo lepo petje ob orglanju Silvana Zavadlava. V homiliji se je škof Pirih zahvalil zakoncem za vse lepo in dobro, kar delajo v skupnostih, kjer živijo. “Ljubezen je danes najbolj zlorabljena beseda, in vendar brez nje ne moremo živeti”. Zakon ni samo človeška ustanova. Ljubezen med ženinom in nevesto v Kani Galilejski je Jezus povzdignil v zakrament, odtlej je poroka znamenje Kristusove navzočnosti. Otroci so najodličnejši dar za starše in družino. Družina je zaveza, temelj, osnovna celica družbe. Sodobni način življenja in dela ni preveč naklonjen družini. Osnovni stiki med družinskimi člani se rahljajo. Oblast je dolžna z ustreznimi ukrepi zaščititi družino in družinsko življenje. Potrebno je ustvarjati okolje, da bodo starši in otroci živeli v složni in srečni družinski skupnosti. Otroci in mladi so danes tarča različnih ponudb in pohlepov. V Cerkvi lahko najdejo prostor za svoje udejstvovanje. Največ koristi bodo imeli sami, potem pa tudi župnije in njihov domači kraj. “V tesnem stiku s Kristusom bodo lahko našli tudi svoj smisel življenja”.

DD

Že nekaj let je zlasti na Goriškem živa želja, da bi se slovenske družine srečevale enkrat letno na romanju na Barbano.

Preberi tudi

Od banalnosti zla do iskanja resnice

Kristjani in družba

“Ponovno začeti, ponovno se roditi!”

Kristjani in družba

Nedelja belih oblačil

Kristjani in družba

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme