Kristjani in družba

Moteči napis na Jezusovem križu

Moteči napis na Jezusovem križu

Duhovnik Andrej Vončina, ki je naš stalni sodelavec, nam tokrat ponuja v branje krajšo razpravo o napisu na Kristusovem križu.

Ne vem, če ste se kdaj spraševali kaj glede Jezusovega križa oz. natančneje napisa na njem, ki je navadno na naših križih tisti tetragram INRI, kar so latinske kratice. Bog je, kot beremo v Stari zavezi, sklenil svojo zavezo z izraelskim ljudstvom in je Mojzesu razodel, kakor beremo v 2 Mz 20,2: “Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.” Ni zastonj beseda Gospod napisana z velikimi črkami, saj gre za tiste znane štiri črke ali tetragram יהוה, “YHWH”, ki se ga lahko izgovori na več načinov, najbolj znani je gotovo Jahvé, vsekakor pa imamo črke, od desne proti levi: yod-he-waw-he.

V Janezovem evangeliju beremo: “Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: »Jezus Nazarečan, judovski kralj.« Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško. Judovski véliki duhovniki so tedaj govorili Pilatu: »Ne piši: ›Judovski kralj,‹ ampak da je on rekel: ›Judovski kralj sem.‹« Pilat je odvrnil: »Kar sem napisal, sem napisal.«

Janez je želel s svojim pisanjem jasno povedati, kako se je vse skupaj odvilo, vendar imamo mi vedno nek film v glavi, kako se je vse skupaj odvilo, ne poznamo pa dovolj hebrejskega jezika, kakor tudi ne takratnih okoliščin, razen seveda strokovnjakov. Tisti INRI je seveda zelo verodostojen, saj kaže na zgoraj navedeni napis v latinščini: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“. Janez pa jasno pravi, da je bil napis tudi v hebrejščini, poleg grščine. Pa ne le to, saj se zaustavi na podrobnostih, ki se ne zdijo nič kaj pomembne na prvi pogled: da je napis prebralo veliko Judov, ker je bil kraj Jezusovega križanja zelo blizu samega mesta Jeruzalema;da se judovski prvaki obrnejo na Pilata, da bi napis spremenil; Pilat, ki tega noče storiti.

Poncij Pilat je bil Rimljan in morda ni razumel, kaj je povzročil s svojim pisanjem med judovskimi voditelji, lahko pa je tudi namerno napravil to, da bi videl reakcijo, pa vseeno ni mogel razumeti, kaj bi jih tako motil en tak napis nad mrtvim človekom. Tega seveda ne vemo in ne bomo vedeli, zagotovo pa je najpomembnejši namen evangelista in njegovo sporočilo, saj ne gre toliko za faktografsko natančno zgodovinsko poročilo, kolikor bolj za zgodovino v teološki oz. duhovni luči.

Tako se je veliki francoski igralec, komik, posnemovalec in pisatelj, sicer pa tudi strokovnjak za hebrejščino, Henri Tisot, obrnil na razne rabine, da bi izvedel, kakšen naj bi bil natančni prevod Pilatovega napisa. O zadevi Tisot govori v knjigi “Ève, la femme: l'injustice de tous les temps”. Tisot je tako ugotovil, da je v hebrejščini slovnično pravzaprav nujno napisati: “Jezus, Nazarečan in kralj Judov”. S hebrejskimi črkami dobimo: ישוע הנוצרי ומלך היהודים. Kdor zna hebrejsko, bo ugotovil, da je treba prebrati z desne proti levi, kot je pravilo, za vse ostale, ki hebrejsko ne znamo, pa je tu napisano še v latinici: “Yshu Hnotsri Wmlk Hyhudim”, če pa dodamo še samoglasnike, zadeva izgleda kot: “Yeshua Hanotsari Wemelek Hayehudim“. Zato dobimo, če napravimo podobno kot z latinskim napisom (grško bi bilo, kot vidimo na ikonah INBI…), v hebrejščini: יהוה oz. “YHWH“.

Sedaj razumemo, zakaj je evangelist Janez tako osredotočen na določene podrobnosti. Judje so videli človeka, ki so ga dali križat in ki je še v času svojega življenja zatrjeval, da je Božji Sin, kako ima napisano Božje ime nad sabo, torej neizgovorljivi tetragram, ki ga je izrekel le enkrat letno lahko veliki duhovnik, ko je vstopil v presveto, pa nihče drug! Le kako bi lahko sprejeli, da bi nad Jezusom ostalo, vsem na očeh, napisano YHWH? Zato so dejali Pilatu, naj napis spremeni. Tako tudi Pilatov izrek: “Kar sem napisal, sem napisal,” ki mu ga Janez položi na usta, zveni precej drugače in globlje, saj gre za izpolnitev Jezusovih besed, pa tudi prerokb. V Jn 8,28 Jezus namreč pravi: “Ko boste povzdignili Sina človekovega, boste spoznali, da jaz sem.” Jezus seveda s povzdignjenjem misli prav njegovo križanje, saj je bil “povzdignjen na križ”, “jaz sem” pa vedno kaže, ko se ponavlja v evangelijih, prav na judovski tetragram, torej Božje ime, ki je bilo razodeto Mojzesu v 2 Mz 3,14: “Bog mu je rekel: »JAZ SEM, KI SEM.« In nato je rekel: »Tako reci Izraelovim sinovom: ›JAZ SEM‹ me je poslal k vam.” Jezus tako zatrjuje, da je Bog, isto pa s svojim napisom zatrjuje, vede ali nevede, tudi Poncij Pilat.
 

31.01.2016

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!