Kultura mladih združuje!

Piše: Katja Ferletič

Z izrazom kultura navadno pojmujemo skupek dosežkov, vrednot človeške družbe, mislimo na rezultat človekovega delovanja na najrazličnejših področjih. Vse izkušnje, ki so značilne za razvoj človeštva, od najbolj naravnih in instinktivnih do antropološko bolj zapletenih, prispevajo k oblikovanju kulture posameznika in skupine ljudi, narodov. Kultura se rojeva in razvija s skupnostjo, je njena živa in spreminjajoča se podoba, obenem oblikuje njeno osebnost in duhovnost. Tesno je povezana z radovednostjo, s hrepenenjem, z odkrivanjem novih stvari, s pridobivanjem novih znanj, ki postanejo osnova za nadaljnjo izgradnjo človekove osebnosti in razvoj njegove človečnosti, zlasti v raznolikem in večjezičnem okolju, kakršno je naše. Če je kultura temeljni element življenja, se na splošno bogati celotna skupnost. Lep primer kulturnega projekta, ki nas je nedvomno obogatil, je bila ambiciozna postavitev na oder čezmejne ljubezenske zgodbe iz naše burne polpretekle zgodovine. Od Nice do Gorice govori o času, v katerem je bilo sobivanje pripadnikov dveh narodov v mestu težko. Z glasbo, petjem, igranjem, s kulturo si mladi z obeh strani meje danes prizadevajo združiti to, kar so prejšnje generacije delile. Eden glavnih ciljev starejših rodov bi moralo biti učenje sočutja in strpnosti skozi kulturo, postavljanje temeljev za prepoznavanje kulture kot nepogrešljive vrednote družbenega konteksta, omogočanje, zlasti pri mladih, da v njih dozori želja, da bi postali kulturniki, obdarjeni z neskončno radovednostjo in zanimanjem. Včasih pa so prav mladi tisti, ki starejšim s prstom pokažejo na to, kaj bi morala kultura biti in kako lahko samo s prepoznavanjem in spoštovanjem razlik zremo v prihodnost. V tem smislu je bila predstava, ki je nastala na odru centra Bratuž, pravi začetek Evropske prestolnice kulture, saj kulture ne smemo obravnavati le kot “dodano vrednost”, skupek popestritvenih dejavnosti, temveč mora ostati ali postati osrednji dejavnik trajne organizacije in načrtovanja družbe.

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme