Nova spoznanja komuniciranja

O komuniciranju, zlasti na področju tržnega komuniciranja in promocije, je doma in v svetu obilico strokovne in znanstvene literature. O intelektualnem šarmu pa do sedaj še nihče ni razmišljal, pisal in ocenjeval. Na splošno govorimo o šarmu takrat, ko je neka oseba očarljiva, privlačna ipd. Šarmer pa je tisti, ki zna očarati ali privlačiti posameznike ali občinstvo. O šarlatanu pa razmišljamo takrat, ko imamo pred seboj človeka, ki izkorišča lahkovernost ljudi; v določenem smislu je šarlatan tisti, ki slepari, goljufa ali je mazač in celo šušmar.
V teoriji in praksi so nekateri strokovnjaki opredelili komunikacijski kapital, ki ga sestavljajo človeški, strukturni in odnosni kapital. Vsakega izmed njih je možno posebej razčleniti in opisati oz. uporabljati v praksi.
In kaj naj bi predstavljal intelektualni šarm? Po mojem razmišljanju je ta rezultanta oz. seštevek številnih sklopov in področij, kot so komunikacijske veščine, odnos do kulture in etike, ustvarjalnost, poslovnost in korektnost, multidisciplinarnost, spodbujanje motivacije in stimulacije, timsko delo.
Intelektualni šarm lahko dosega oseba na področju kulture, prosvete, izobraževanja, zdravstva, gostinstva, turizma, kulturnih prireditev itd. Tudi igralci, glasbeniki in operni pevci so v mnogih primerih taki, ki odlično odigrajo svojo vlogo, zato jim lahko pripišemo, da imajo v sebi intelektualni šarm.
Zlasti v managementu in posebej v mednarodnem poslovanju, internacionalizaciji in globalizaciji morajo strokovnjaki poznati stroko, zadevo, biti iznajdljivi in sploh komunikativni. Tisti managerji, ki dosegajo intelektualni šarm na konkretnem področju, dobro obvladajo številne prvine, ki sestavljajo intelektualni šarm.
Morda bi kdo mešal ali povezoval intelektualni šarm in karizmo, genialnost, inteligenco itd. Vedeti moramo, da pod izrazom karizma pojmujemo izžarevanje pozitivnih osebnostnih lastnosti ali osebnostno izžarevanje, s čimer se prepriča druge ljudi za določene teze, področja in naloge. Izraz karizma so poznali že Grki, izraz je poznan tudi iz latinščine. O genialnosti pa govorimo takrat, ko ima določena oseba lastnosti in značilnosti genija; ta je izredno duhovno ustvarjalen, izstopa po kakovosti, izvirnosti in je izjemno nadarjen oz. taka oseba je ustvarjalna in v vsakdanjem življenju intelektualno ali umetniško izrazito prekaša svoje vrstnike. Intelektualec pa je razumnik, umski delavec in podobno. Izraz “intelektualen” izhaja iz latinščine in pomeni umsko in razumsko osebo. Tudi pojem inteligenca izhaja iz latinščine in pomeni razumnost, bistroumnost ali umsko nadarjenost.
Vse to sem navedel iz preprostega razloga, da lažje razmišljam o intelektualnem šarmu kot izvirnem pojmu in področju za vsakdanje delo, poslovanje, ustvarjalnost in medsebojno komuniciranje.
Lahko bi za posamezna področja opisovali intelektualni šarm, ki vpliva na uspešno in učinkovito poslovanje. To je odraz človeških sposobnosti pri izvajanju izobraževalnih storitev, izvajanju obrtniško podjetniških storitev, v turizmu, gostinstvu. Tudi za določene politike in športnike bi lahko govorili, ali imajo intelektualni šarm.
Ta razmišljanja bodo lahko prispevala k strokovnim razpravam in dopolnjevanju določenih področij komuniciranja oz. poslovanja.
Gabrijel Devetak

Znanje in veščine – pogoj uspeha

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme