Kaj je treba operete!

Tako bo lahko vzkliknil in se namrdnil, kdor misli, da je “noro” uprizarjati opereto, zahtevno glasbeno-dramsko zvrst, v teh hudih časih krize, ko organizacije naše slovenske skupnosti v Italiji ne vedo, kako bo s finančnimi prispevki, ki jih italijanska država še zmeraj tesno zadržuje v svojih grabežljivih krempljih, čeprav bi jih morala že zdavnaj izročiti naši manjšini. Ta denarna pomoč, ki nam pritiče, tudi zato ker ima naša dežela Furlanija Julijska krajina status posebne dežele prav zaradi prisotnosti slovenske manjšine na njenih tleh, je le kapljica v morju denarja, ki ga pohlepno golta državni mehanizem z neštetimi ministri, ki se jim večkrat niti na seje ne zljubi iti, čeprav so zato, da “upravljajo” državo plačani z mastnimi denarci, ki pritekajo v njihove žepe iz že tako suhih denarnic davkoplačevalcev.
Ja, opereta, ki naj zabeleži petdeset let neprekinjenega pretakanja slovenske kulture v enem izmed najpomembnejših domov slovenske manjšine v Italiji, Kulturnem centru Lojze Bratuž, ki se od nekdaj zavzema za mirno in dejavno sožitje med tu živečima narodoma, v katerih se zdaj prepleta vedno več ljudi različnih narodnosti, je potrebna. Ta glasbeni žanr namreč lahko idealno predstavi živahno paleto kulturnega delovanja vseh ustanov, ki imajo sedež v prostorih centra (SCGV Emil Komel, MoPZ Mirko Filej, MePZ Lojze Bratuž), zborov in društev iz Goriške, ki so včlanjeni v Zvezo slovenske katoliške prosvete. Mladi pevci, ki vse leto pojejo v naših zborih v mestu, pa tudi po vaseh, v uprizoritvi operete lahko pokažejo svoje pridobljeno glasbeno-pevsko znanje. Igralci, ki se vsa leta trudijo na gledaliških deskah domačih odrov ob takem glasbenem dogodku izkažejo svoje igralske sposobnosti tudi širšemu krogu gledalcev. Vsi pa ob taki izkušnji obogatijo svoja glasbeno-gledališka obzorja. Isto velja za glasbenike, ki namenjajo del svojega ustvarjalnega napora goriškemu orkestru Arsatelier in ob takem odrskem podvigu lahko z zadoščenjem posredujejo občinstvu svoje navdušeno poustvarjanje glasbenih občutij. Ne nazadnje imamo med nami talentirane pevovodje, ki imajo ob postavitvi takih glasbenih dogodkov priložnost se izkazati tudi kot dirigenti množičnega zbora in orkestrskega sestava. Pri uprizoritvah operet na spodbudo ZSKP ali KC Lojze Bratuž nosijo pravzaprav največje breme “amaterji”, tisti, ki ljubijo različno kulturno izražanje in se kulturno udejstvujejo zaradi lastnega navdušenja in veselja, “za božji lon” in “narodov blagor”. S tem svojim delovanjem se lahko še najbolj iskreno zahvalijo vsem tistim zagnancem, ki se pred petdesetimi in več leti niso vpraševali, ali je potreben nov kulturni hram ali ne, ko so se takrat pisali hudi, ne samo finančno nenaklonjeni časi za nas Slovence v Italiji, še posebno za tiste, ki se prepoznavamo v krščanskih vrednotah. O svojem namenu trdno prepričani navdušenci se niso obotavljali, ampak so smelo stopili na pot gradnje Katoliškega doma, čeprav niso vedeli, kako bo vse potekalo in če bo finančnih sredstev dovolj, saj so se le-ta nabirala s prostovoljnimi prispevki dobrotnikov, med katerimi so bile tudi Marijine družbenice, ki so, kljub skromnemu zaslužku, dobrosrčno prispevale za novo dvorano.
Ja, prav je, da se ob spretno napisani glasbi, ob iskrivem izvajanju glasbenikov, pevcev in igralcev v veselem vzdušju spomnimo na vse, ki so nam zapustili tako lepo dvorano in vanjo vlili kar nekaj življenjskih moči, da bi naše ustvarjalne sile imele prostor, v katerem se lahko v polnosti izražajo. Ta prostor, Kulturni center Lojze Bratuž, naj spet postane stična točka tudi za naše mlade, naj tudi oni, kot mi, ki smo bili mladi v prvih letih delovanja Katoliškega doma, začutijo ta hram kot neizmerno kulturno dobrino, ki jo je treba ohranjati čim bolj živo in dejavno. Ljubezen do slovenske kulture naj smelo prenašajo na prihodnje rodove. Brez mladih namreč ni prihodnosti ne za našo slovensko skupnost ne za naše kulturno udejstvovanje v njej.
Iva Koršič

Ob 50-letnici Kulturnega centra Lojze Bratuž

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme