Čezmejna zaščita za teran, za prosekar pa še težave

Obisk kmetijskih ministrskih delegacij iz Rima in Ljubljane na Krasu odpira, tako upajo vinogradniki, nove scenarije za razvoj vinogradništva in turistične ponudbe. V petek, 20. julija, so se na domačiji Škerk v Praprotu na namenski konferenci zbrali predstavniki kraških vinogradnikov z obeh strani meje, delegaciji italijanskega ministrskega urada za razvoj kmetijstva in kakovost živil ter direktorata za kmetijstvo pri slovenskem ministrstvu, v kateri so bili prisotni tudi predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije. Na sestanku, ki ga je organizirala in vodila senatorka Tamara Blažina pa sta bila prisotna tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak in generalni konzul republike Slovenije v Trstu Dimitrij Rupel. Po uvodnih besedah sen. Blažinove sta mnenje vinogradnikov na Krasu in njihovo voljo, da pride do oblikovanja čezmejne znamke o zaščitenem poreklu za teran predstavila dr. Miran Vodopivec in Sandi Škerk, ki je orisal poglede vinogradnikov s Tržaškega in Goriškega. Oba sta potrdila, da so vinogradniki na skupnem sestanku uskladili poglede in potrdili skupno namero, da pripravijo vse potrebno, da bi v najkrajšem možnem času prišlo do takega čezmejnega zaščitenega porekla. Sestanek pa je bil tudi priložnost, da je Klemen Lisjak, ki deluje v Kmetijskem inštitutu Slovenije, orisal razčlenjeni načrt Agrotour za promocijo terana in kraškega pršuta ter skupne čezmejne hotelske ponudbe kmečkih turizmov na Krasu, ki so ga pripravili v okviru Interreg projekta Italija Slovenija 2007-2013. Gre za temeljit načrt, pri katerem so sodelovali tudi univerze iz Trsta, Nove Gorice in Vidma ter vinogradniki, člani obeh konzorcijev, ki delujeta na ozemlju v Italiji oz. v Sloveniji. Iz povedanega je bilo povsem jasno, da je Kras geografsko enotno območje s skupno zgodovino in kulturno dediščino.
Pred kratkim imenovana vodja direktorata za kmetijstvo Republike Slovenije Martina Bavec je zato zelo pozitivno ocenila ta načrt in namen čezmejnega poimenovanja ter zagotovila popolno podporo tema pobudama s strani slovenskega ministrstva za kmetijstvo. Dodala je, da jo zlasti veseli, ker gre za daljnoviden razvojni načrt, ki bo lahko še dolgo učinkovito pomagal k rasti kraškega vinogradništva in turistične ponudbe v tem prostoru ter da bo ministrstvu za zgled ob pripravah za oblikovanje slovenskih predlogov v evropski finančni perspektivi za naslednje obdobje.
Visoka predstavnika urada za razvoj kmetijstva in kakovost živil iz Rima, se pravi direktor Sanna in odgovorni za vinogradniški sektor Luca Lauro, sta zelo pozitivno ocenila sodelovanje proizvajalcev terana z obeh strani meje. Lauro je dejal, da gre za projekt, ki pomeni veliko novost tudi na ravni Evropske unije, da pa evropski normativi to možnost čezmejnega skupnega zaščitnega porekla že predvidevajo in da zaradi tega ne bo večjih težav, če bodo vinogradniki v kratkem času predložili na pristojne urade ustrezno usklajene pravilnike, ki jih morata prej odobriti ministrstva obeh držav, da lahko nadaljujejo svoj postopek v Bruslju. Oba sta tudi pozitivno ocenila predstavljeni interreg projekt Agrotour.
Pomen srečanja potrjuje tudi prisotnost ministrice Novakove, ki je v svojem posegu poudarila skrb ministrstva, ki ga vodi, za kulturno in gospodarsko samobitnost Slovencev, ki živijo izven meja matične domovine, ter da bo ministrstvo, ki ga vodi, tudi v prihodnje skrbelo, da bo okrepilo gospodarsko sodelovanje, tudi v primarnem sektorju, med zamejstvom in domovino.
Medtem ko je bilo vprašanje terana obravnavano na pozitiven način, je usoda spoštovanja protokola o meddeželnem poimenovanju zaščitenega porekla za vino prosecco doc bolj zapletena. Na sestanku v zgoniški enoteki so Sanki Škerk kot predstavnik vinogradnikov, deželni svetovalci Gabrovec, Kocijančič in Tononi, ki so podpisniki zakonskega osnutka za spoštovanje protokola o prosekarju, Igor Dolenc kot zastopnik Pokrajine Trst, občinski odborniki za kmetijstvo tržaške, devinsko-nabrežinske in zgoniške občine, zastopniki Kmečke zveze in Zveze neposrednih obdelovalcev ter predsednik Tržaške trgovinske zbornice in še zastopnik malih lastnikov proseškega brega zastopnikoma italijanskega ministrstva zelo jasno orisali stanje in razočaranje nad deželnim odborništvom za kmetijstvo. To, vse od umika priziva in podpisa protokola spomladi leta 2010, kljub masterplanu za možen razvoj kmetijstva na Krasu, ni naredilo niti enega koraka v smer spoštovanja protokola in odpravljanja vinkulacij ter drugih infrastrukturnih težav, da bi omogočili zasajanje novih vinogradov glere na Krasu. Visoki predstavnik italijanskega ministrstva dr. Sanna je kot zelo pozitivno ugotavljal enotnost krajevnih upraviteljev, stanovskih organizacij in vinogradnikov, da bi prišlo do določenega premika. Močno je obžaloval dejstvo, da se sestanka ni udeležil deželni odbornik za kmetijstvo Violino, in dejal, da bo o vseh teh vsebinah poročal v Rimu, ki pa se trenutno znajde v zanki splošnega varčevanja, ki ga odreja Montijeva vlada. Kakorkoli bi kazalo v sedanjem, sicer ne posebno ugodnem času vzpostaviti bolj konstruktiven odnos z Deželo.
Ob koncu celodnevnih pogovorov so bili kraški vinogradniki zadovoljni, predvsem ker je italijansko ministrstvo izkazalo veliko pozornost in pripravljenost obravnavati to problematiko, ki gotovo ni lahko rešljiva, saj je vezana tudi na vrsto težkih vinkulacij, ki jih predvidevajo urbanistični načrti in omejitve raznih naravovarstvenih normativov, ki močno omejujejo kakršenkoli poseg na teritoriju. Vtis, ki si ga je človek lahko ustvaril in ki prevladuje med vinogradniki, je tudi ta, da bo mogoče z vztrajnim in soglasnim zavzemanjem za uresničitev obljub, predvsem pa z delom v vinogradih, prodreti tudi na ravni pristojnih inštitucij in doseči spoštovanje danih obljub.
MT

Pomemben ministrski obisk v Praprotu in Zgoniku

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme