Žal smo brez politične glave

Italijanska vlada je spet znižala prispevke slovenskim organizacijam, in sicer ne samo za letošnje leto, ampak že vnaprej za triletni proračun, ki bo kmalu v diskusiji v parlamentu.To je že peto leto, odkar smo Slovenci v Italiji tarča italijanskih rezov oz. krčenj v finančnih prispevkih, ki so za nas življenjskega pomena.
Težko si razlagam to obnašanje italijanske vlade do nas (mimogrede: to vlado podpira ne samo stranka Ljudstva svoboščin – PDL, ampak tudi Demokratska stranka – PD).
Že peto leto se z vsemi razpoložljivimi energijami, ki jih imamo še v sebi, borimo proti tem rezom in velikim krivicam, ki se nam kot narodni skupnosti dogajajo s strani italijanske vlade.
Ne vem, kaj je v ozadju takega ravnanja, morda tudi želja marsikoga, da bi nas kot skupnost spravil na kolena, morda!
Toda pri tem se moram ustaviti pred vsaj tremi dejstvi:
1. Vsi se zavedamo, da smo pred veliko gospodarsko krizo, in sicer v Italiji, Sloveniji, po vsej Evropi. Toda slovenska vlada ni zaradi tega, kljub temu da je v Sloveniji velika kriza, niti malo finančno prikrajšala svoji manjšini, italijansko v Istri in madžarsko v Prekmurju.
Zakaj italijanska vlada tako močno udriha po svoji manjšini, to je slovenski manjšini v deželi Furlaniji Julijski krajini, kljub temu da smo zaščiteni ne samo po zakonu iz leta 2001, ampak tudi po mednarodnih sporazumih?
To je vprašanje, ki je zares vredno razmisleka, preden se odpravimo na pristojna evropska sodišča.
2. Italijanska ustava zelo natančno v svojem 6. členu jamči vsem jezikovnim manjšinam v mejah republike Italije svobodo, tudi svobodo v svoji organiziranosti, vsestranskem življenju in razvoju.
Zakaj italijanska vlada načrtno krči s svojimi finančnimi rezi naš svobodni razvoj in polnokrvnost kulturnega in splošnega delovanja? Kdo je v ozadju te režije, ki bi nas hotel okrniti in onemogočiti v svojem delovanju?
3. Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza se že peto leto izčrpavata v iskanju rešitve in popravljanju oz. šivanju rezov, ki jih v tem jesenskem času italijanska vlada namenja naši organiziranosti.
Kaj pa politika, razen stranke Slovenske skupnosti, počne ob tem žalostnem dejanju do nas?
Kakšna politika neki, če pa smo Slovenci razdeljeni in razpršeni po vsemogočih strankah!
Čez nekaj tednov bo v italijanskem parlamentu diskusija o proračunu (oz. tudi o zakonskem predlogu o stabilnosti), mi pa nimamo predstavništva, ki bi šlo s političnih volitev in bilo izvoljeno na slovenski (etnični) listi tako, kot ga imajo Nemci na Južnem Tirolskem in francosko govoreči prebivalci doline Aosta.
Samo Slovenci v Italiji smo tako na psu, da nimamo svojega neposrednega predstavnika v parlamentu, ker tako nam je bilo zaukazano v socialistični Jugoslaviji, da se pač moramo udinjati italijanskim (naprednim) strankam. Že 60 let se vsedržavnim strankam udinjamo in danes smo pač tam, kjer smo: smo na poti folklorizacije naše manjšine, kot je to pravilno napisalo vodstvo SKGZ (glej PD, 23.10. letos).
Narod, ki se udinja, pa ni vreden drugega kot gorjače, tako so nam vcepljali pred mnogimi leti v glave naši profesorji zgodovine.
In danes te grehe hudo plačujemo mi, ki nismo za to nič krivi.
Slovenci v Italiji imamo še možnost, da se rešimo takega zadržanja Italije do nas. Le skupaj moramo stopiti, tudi v politiki in si izvoliti svojega direktnega predstavnika tako v poslansko zbornico kot v senat, kjer bo narodna vest italijanskim politikom in se bo znal odločno postaviti zoper take finančne reze s strani raznih vlad, ki so nevredni sedanje Evrope in njenih svobodnih držav oz. narodov.
Bomo Slovenci sposobni takega temeljitega preobrata in se zediniti okrog ene same narodnostne stranke?
Jaz sem večni optimist in si zato odločno odgovarjam: še smo v času!
Drago Štoka

SSO / Zaskrbljenost zaradi znižanja prispevkov

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme