Zahteva po enaki pozornosti, kot jo ima manjšinska organiziranost

Deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost je z zadovoljstvom sprejelo odločitev o popravku, s katerim je pristojna komisija v poslanski zbornici zagotovila organizacijam slovenske narodne manjšine v Italiji zadostni znesek za triletje 2013-2015. Zahvala za ta dosežek gre vsem, ki so si v teh dneh in tednih aktivno prizadevali za prihodnost slovenskih organizacij. Pri SSk sta to bila deželni tajnik Damijan Terpin in deželni svetnik Igor Gabrovec. Oba sta odlično sodelovala s slovenskim ambasadorjem Iztokom Mirošičem in s parlamentarnimi predstavniki Južnotirolske ljudske stranke.
Deželno tajništvo SSk se sicer zaveda, da ostaja odprto vprašanje višine prispevka za leto 2012, kjer primanjkuje okoli 900.000 evrov. Zato je tajništvo SSk že pozvalo deželnega svetnika Igorja Gabrovca, naj deželno upravo spodbudi, da se aktivno in odločno zavzame za pridobitev manjkajočega zneska. Deželni tajnik Damijan Terpin pa je s celotno problematiko državnega financiranja seznanil tudi predsednika slovenske vlade Janeza Janšo, ki mu je dal zagotovilo, da bo o tem v naslednjih dneh spregovoril s predsednikom italijanske vlade Mariom Montijem.
Deželno tajništvo SSk ugotavlja, da je omenjena rešitev odprla drugo pomembno vprašanje, ki zadeva financiranje javnih ustanov za izvajanje določil zaščitnega zakona in za gospodarski razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline. Vprašanje nikakor ni drugorazrednega pomena. Sredstva za te postavke so bila znižana, da se omogoči nemoteno delovanje slovenske organiziranosti. Sedaj pa se postavlja vprašanje vidne dvojezičnosti in poslovanja javnih ustanov v slovenskem jeziku. Tudi tu nastaja problem, ki zadeva številne uslužbence: ti na raznih občinah izvajajo službo prevajanja in poslovanja v slovenskem jeziku.
Prav tako bodo prizadeta tudi vsa tista slovenska narodnostna območja v videmski pokrajini, ki so iz tretje postavke črpala sredstva za gospodarski razvoj; le-ta je ravno tako pomemben za ohranitev in razvoj, preko katerih lahko edinole zagotovimo obstanek slovenskega življa na svoji zemlji.
Slovenska skupnost je prepričana, da so ti dve postavki prav tako pomembni za našo narodno skupnost. Glavne predstavniške organizacije in komponente slovenske manjšine v Italiji se morajo sedaj zavzeti, da bo tudi to vprašanje dobilo primerno rešitev, ki mora najti svoje mesto na prihodnjih zasedanjih skupnega vladnega omizja.

Državno financiranje v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme