S slovensko kulturo v srcu!

Mešani pevski zbor F. B. Sedej iz Števerjana je prejšnji teden – ob 60-letnici nepretrganega delovanja – presenetil javnost s svojo mladostno zagnanostjo in svežino.

Razvoj sestava, katerega korenine segajo v leta pred prvo svetovno vojno, je tesno povezan s petjem pri nedeljskem bogoslužju in z razvejenim kulturnim delovanjem v vasi. Števerjanci so od nekdaj radi peli in veselje do petja posredovali mlajšim rodovom. V prvi polovici prejšnjega stoletja si cerkveni zbor ni zastavljal posebnih ciljev, prelomnico pa predstavlja leto 1949, ko je v vas iz Medane prišel mlad organist Herman Srebrnič. Privabil je veliko število mladih pevcev in zbor se je polagoma okrepil; ob cerkvenem petju je začel gojiti tudi narodno. Spomladi 1952 je Srebrnič priredil med Borovci prvi samostojni koncert. V zadnjih 30 letih je zbor pod taktirko novih dirigentov – Tomaž Tozon, Bogdan Kralj, Vladimir Čadež, Mirko Ferlan in Aleksandra Pertot – kakovostno napredoval in dosegel celo vrsto zavidljivih uspehov.

Okrogli jubilej so pevci mešanega pevskega zbora skupaj s člani Dramske družine SKPD F. B. Sedej obeležili v petek, 11. maja, v Sedejevem domu s krstno izvedbo briljantne zborovske komedije Grozdi so dozoreli na besedilo in v režiji Jasmin Kovic, ob glasbi Adija Daneva in pod taktirko Aleksandre Pertot. Na odru je zaživela števerjanska vaška skupnost iz 20. let prejšnjega stoletja. V kmečkih oblačilih tistega časa in v polnokrvnem narečju so nadarjeni amaterski gledališčniki – na poseben način so se izkazali nosilci glavnih vlog Marinka Černic, Matej Pintar, Stefania Beretta in Nikolaj Pintar – ob petju zbora, ki je bil dejavno soudeležen v igri, na duhovit način uprizorili ljubezensko zgodbo z različnimi zapleti in s končnim srečnim razpletom.

Mladi in dinamični predsednik društva Filip Hlede se je zahvalil izvajalcem večera in prisotnemu Hermanu Srebrniču, ki mu je občinstvo namenilo posebno topel aplavz, ter na kratko orisal prehojeno pot zbora. Zaradi finančne krize časi niso rožnati za nikogar, je povedal Hlede, in vendar je prepričan, da bodo Števerjanci delovali s še večjo vnemo, ker nosijo slovensko kulturo v srcu. “To smo dolžni storiti za tiste, ki so z mnogo skromnejšimi sredstvi in v težkih časih s ponosom peli slovenske pesmi, in za tiste, ki so spodbujali ljudi, naj pristopijo k našemu zboru”. V pesmi, po kateri nosi naslov zborovska komedija, je verz “močnejša kot smrt je ljubezen”, je še dejal: “Naj se ta srčna vez z MePZ F. B. Sedej nikdar ne pretrga”! Marjeta Pečarič z Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je nato podelila pevcem priznanja za dolgoletno kulturno delovanje: bronaste Gallusove značke za petletno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture, srebrne za desetletno in zlate za dvajsetletno. Častno Gallusovo značko – za več kot 30-letno udejstvovanje na glasbenem področju – je podelila trem pevcem. Ob visoki obletnici je t. i. zlato jubilejno priznanje, “ki ga na skladu podeljujemo bolj poredkoma”, podelila zboru Sedej “za pomemben doprinos k ohranitvi slovenske pesmi in slovenske narodne identitete v Italiji”.

V imenu števerjanske občinske uprave je zboru čestital podžupan Robert Prinčič, ki je poudaril, da je zbor pomemben kulturni dejavnik. Deželni predsednik SSO Drago Štoka se je zahvalil članom zbora za vse, kar so dali “slovenski narodni zavesti, našemu jeziku, naši zemlji, našemu narodu”, pa tudi za pravi umetniški užitek. Spodbudil jih je, naj še naprej delajo z velikim elanom in poslanstvom za naš jezik in narod v tem kraju. V imenu Zveze slovenske katoliške prosvete je prinesel pozdrave in čestitke Miloš Čotar, ki se je pevcem zahvalil za prisotnost na prireditvah Zveze in pa za dragoceno organizacijsko pomoč. Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa – Konference za Italijo Marijan Terpin je dejal, da so Brici “veseli in trmasti ljudje, držimo trdno”. Duh iz prvih let delovanja je živ še danes, je povedal in obudil nekaj spominov na kulturna prizadevanja Števerjancev v težkih časih prejšnjega stoletja in iz svoje mladosti: “Zbor je vedno bil duša vsega delovanja”. Dodal je, da se društvo ohranja krepko in mlado, ker dobiva limfo iz mladih rodov, saj v Števerjanu že veliko let velja pravilo, da se morajo predsedniki po nekaj letih umakniti in prepustiti krmilo mladim. Z željo, da bi še naprej lepo in navdušeno peli, je čestitke v imenu MePZ Lojze Bratuž prinesla Marilka Koršič. V imenu PD Vrh Sv. Mihaela je čestitala Katja Tomšič, čestitke DVS Bodeča neža sta prinesli Lucija Tavčar in Lucrezia Bogaro, najlepše želje PD in MePZ Rupa-Peč Martina Gereon, v imenu KD Sabotin pa Valentin Devinar.

Drugo dejanje praznovanja pa je potekalo v nedeljo, 13. maja, ko so pevci cerkvenega pevskega zbora v farni cerkvi sv. Florijana s petjem najprej obogatili večerno mašo, ki jo je daroval domačin g. Alessio Stasi. Župnik Mirko Butkovič je na koncu obreda povedal, da so se pri bogoslužju spomnili vseh – živih in že pokojnih – pevcev, dirigentov in organistov, ki so s svojo požrtvovalnostjo doprinesli k lepoti Božje hiše. Izrazil je željo, da bi bili prežeti s hvaležnostjo za to, “da smo krščanska skupnost in da je naš pogled hvaležno uprt v preteklost, pa tudi z radostnim upanjem v prihodnost”. Nato so pevci cerkvenega zbora izvedli izbor nabožnih pesmi z naslovom Tebi pojemo v čast. Šlo je za pesmi iz različnih delov cerkvenega leta, ki so jih v Števerjanu peli skozi 60 let. Predsednik ZCPZ Gorica Dario Bertinazzi se je pevcem zahvalil za trud in za lepoto cerkvenega petja ter zaželel še veliko lepih glasbenih doživetij. Deželni tajnik Slovenske skupnosti in domačin Damijan Terpin pa je dejal, da so mladi obrazi in kakovost petja najboljše plačilo za delo Hermana Srebrniča, duše in vztrajnega buditelja: “Njegova je zasluga, da tu še odmeva slovenska pesem”, tak zbor, ki je eden najboljših v zamejstvu, pa je porok za zdravo in uspešno slovensko kulturo v prihodnosti. Potem ko je predsednik društva Filip Hlede izrekel iskreno zahvalo in podelil šop cvetja dirigentki Aleksandri Pertot, je ta na slavju, ki ji je očitno seglo do srca, povabila v prezbiterij vse nekdanje pevce, da bi – skupaj z vsemi prisotnimi v cerkvi – sklenili praznovanje s priljubljeno Marija, skoz' življenje.

DD

Ob 60. obletnici Mešanega pevskega zbora F.B. Sedej v Števerjanu

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme