O zametkih slovenske zamejske politike

Peter Černic je bil kot soavtor knjige Boj za slovenske narodne pravice in demokracijo v sredo, 27. novembra, gost čedajskega kulturnega društva Ivan Trinko.
Zbirko zgodovinskih člankov in esejev, ki je izšla kot 50. zvezek knjižne zbirke Krožka za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta ter v založbi Krožka Antona Gregorčiča iz Gorice v okviru projekta Zastavimo skupne moči za skupne cilje, je v sklopu razpisa za izvedbo pobud za ovrednotenje in širjenje rabe slovenščine sofinancirala tudi dežela Furlanija Julijska krajina. V Čedadu naj bi jo predstavil urednik Ivo Jevnikar, ki pa zaradi nezgode ni mogel biti prisoten.
O zgodovinskem zvezku je zato, po uvodnem pozdravu predsednice Iole Namor, ki je poudarila, da knjiga govori o zgodovinskem obdobju, o katerem vemo in govorimo premalo in ga je treba še podrobneje raziskati, spregovoril Goričan Peter Černic. Predstavitev je bila za beneško društvo pomembna, ker je v publikaciji veliko govora tudi o Beneški Sloveniji, o Demokratični fronti Slovenije in preganjanju slovenstva v Benečiji pa v njej piše tudi Viljem Černo. Njegov zapis pripoveduje, kako močno so skušale italijanske oblasti izkoreniniti in prikriti vsako željo in poskus ljudi, da bi ohranili svoj jezik. V tistem obdobju je bila Beneškim Slovencem nenaklonjena tudi večina duhovništva. Glavni namen katoliške Cerkve v povojni Italiji, tja do l. 1954, v času torej, ko je nastajala Krščanska demokracija, je bil izkoreniniti komunizem. Slovenstvo pa so, predvsem v Benečiji, politične sile enačile s komunizmom in Titom. Černo pripoveduje, kako je italijanski dnevni tisk pisal o tistih mladih, ki so se iz Benečije odpravili v goriški Dijaški dom, da bi se učili slovensko, in kakšna agitatorska politika je spremljala protislovensko gonjo.
Knjiga govori o povojnem političnem dogajanju med Slovenci v zamejstvu v tržaški in goriški pokrajini ter, kot smo že poudarili, v Benečiji, Erik Dolhar pa piše o zapletenem in povsem svojstvenem položaju Kanalske doline, ki je dejansko odsev avstrijske Koroške. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Suzi Pertot: ČEDAD / Predstavitev nove publikacije

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme