Marko Pisani: “Še prej kot o politiki se raje pogovarjamo o upravljanju”

“Gotovo bo ta dokument v prihodnje postal temelj razvoja naše občine. Vselej smo se držali načela, da zasledujemo skupno dobro in trajnostni razvoj občinskega področja. Izhodišča prostorskega načrta zato zaščitijo naš teritorij in omejujejo nove gradnje: iskali smo namreč pravo rešitev za skladen razvoj naših vasi in zaselkov. V dokumentu smo izpostavili predvsem značilnosti občinskega območja, ki naj razvija turistično ponudbo in z njo povezano kmetijsko dejavnost. Ne smemo pa pozabiti, da je kar 87 odstotkov občinskega ozemlja podvrženo vinkulacijam, kar dejansko ovira krajevni gospodarski razvoj”, nam je povedal župan Marko Pisani.
Odprt problem ostaja prometni režim na Fernetičih in z njim povezano postajališče tovornjakov.
Smernice, ki smo vključili v naš prostorski načrt, so kljub nasprotovanju deželnih uradov pokazale jasno željo uprave, da se nekatere stvari glede Fernetičev premaknejo z mrtve točke. Nismo zatorej klonili zahtevam dežele in smo razvoj območja postavili v vzporedje z interesi občine Repentabor. Glede reševanja prometnega kaotičnega režima zatorej razmišljamo v dvojno smer. Dolgoročna dokončna rešitev bi morala nedvomno temeljiti na povezavi obeh odsekov avtoceste na slovenski in italijanski strani, srednjeročne cilje pa moramo osnovati na ureditvi prometa na tamkajšnjem področju tudi s pomočjo gradnje določenih obvoznic, ki bi neposredneje povezovale oba kraka avtoceste: pri tem bi se morala še naprej ohraniti že obstoječa gospodarska in trgovska dejavnost v neposredni bližini postajališča tovornjakov in meje. Želeli bi tako razbremeniti tamkajšnje domačine učinkov prekomernega težkega prometa. Izrabljam to priložnost, da poudarim neomajno željo uprave, da bi izrabili potencial dejavnosti na Fernetičih in celotnega kraškega področja (tudi slovenskega) zlasti v vidiku enogastronomske turistične ponudbe.
Ali so ti kratko-srednjeročni in dolgoročni načrti izvedljivi?
Mislim, da so. S podjetjem Anas in s službo, ki skrbi za državno domeno, so pogovori že v teku. Te zamisli moramo sedaj razčleniti. Pri izoblikovanu načrtov bomo soudeležili tudi naše občane.
(Več v prihodnji tiskani izdaji Novega glasa)

IG
 

Pred nedavnim so na občini Repentabor odobrili varianto št. 7 glede občinskega prostorskega načrta.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme