“Kot pastir, ki stopa iz templja naproti ljudem”

Že bežen pogled na spored prihoda novega goriškega nadškofa v Gorico pove marsikaj o tem, s kakšnimi nameni prihaja iz Milana v mesto ob Soči msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli. “On sam je želel nastopiti novo službo na nov način”, je v petek, 21. septembra, povedal na tiskovni konferenci v palači škofijskega ordinariata msgr. Adelchi Cabass. “Kot pastir, ki stopa iz templja in gre naproti ljudem”.
Sobota, 13. oktobra: ob 15. uri se bo na trgu Republike v Tržiču srečal z delavci, in to ne le s tistimi, ki imajo opraviti s krajevnimi industrijskimi obrati, temveč z vsemi, ki delajo na kateremkoli področju, v družini, na kmetih, v civilni družbi, tudi prostovoljno, je podčrtal g. Franco Gismano. Ob 20. uri se bo v stolnici v Červinjanu srečal z mladimi, “njim je namenjena ena prvih besed novega nadškofa”, je povedal g. Cabass. “Nobene pridige ne bo, temveč poslušanje in dialog”.
Nedelja, 14. oktobra: okrog 9.20 se bo srečal z redovnicami v inštitutu Rosa Mistica v Krminu (tam jih je “na počitku” okrog 150), torej: pozornost do ostarelih in trpečih. Nato bo obiskal inštitut za psihopedagoško pomoč Villa Santa Maria della Pace v Medeii, kjer se bo srečal z mladimi s posebnimi težavami. Ob 15. uri je na sporedu besedno bogoslužje v Ogleju: msgr. Redaelli bo v baziliki počastil relikvije oglejskih mučencev, zmolil ter prejel prstan in križ, ki ju je Marija Terezija poklonila prvemu goriškemu nadškofu Attemsu. Gre za simbol kontinuitete goriških nadškofov. Na njegovo izrecno željo bodo tam prisotni tudi predstavniki drugih verstev, poseben prostor bo posvečen bolnikom. Sprevod bo nato krenil proti Gorici.
Ob 16.45 je predviden prihod v mesto. Pred stolno cerkvijo ga bo v imenu meščanov pozdravil župan Ettore Romoli. Ob 17. uri slovesna sv. maša: prebrali bodo papeževo bulo, s katero je Benedikt XVI. imenoval msgr. Redaellija za goriškega nadškofa, apostolski administrator msgr. De Antoni pa mu bo podelil zgodovinsko pastirsko palico, ki se uporablja samo za velika slavja. Novega nadškofa bodo pozdravili predstavniki duhovščine, dekani, diakon, redovnica, redovnik in družina. Prisotni bodo tudi verniki iz Lombardije, somaševali bodo škofje iz vsega Triveneta, Slovenije, Avstrije ter drugih krajev, ki izhajajo iz oglejske Cerkve. Na trgu pred stolnico bo na razpolago zbrani množici tudi velik ekran. Ob 19.30 se bo novi nadškof v palači škofijskega ordinariata srečal s predstavniki oblasti in krajevnih javnih uprav.
Ponedeljek, 15. oktobra: zjutraj se bo nadškof v duhovniškem domu v Semeniški ulici v Gorici srečal z duhovniki in osebjem. Ob 11.30 bo šel h kapucinom, ki upravljajo menzo za revne: kosil bo z njimi, s kapucini in prostovoljci, ki tam redno skrbijo za revne. Ob 15. uri bo obiskal Zavod Svete Družine, kjer se bo srečal z gostjami, s slovenskimi redovnicami, mladimi in družinami, ki obiskujejo to slovensko ustanovo. Ob 16. uri bo nadškof obiskal goriško bolnišnico Sv. Janeza od Boga, kjer se bo v kapeli ustavil v molitvi, srečal se bo z vodstvom zdravniške strukture, osebjem in bolniki.
Msgr. De Antoni je povedal, da bo še nekaj časa ostal v Gorici, da bo pospremil msgr. Redaellija na njegovih prvih korakih. Prepričan je, da bo novi nadškof našel dobre sodelavce. Med drugim to ni prvi ugleden Milančan, ki prihaja v naše krajev. “Njegov predhodnik sv. Ambrož je prišel v 4. stoletju iz lombardske predstolnice v Oglej, kjer je vodil pomemben koncil”.
Msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli se je rodil 23. junija 1956 v Milanu. Dne 14. junija 1980 ga ja kard. Carlo Maria Martini posvetil v mašnika, 5. junija 2004 pa ga je kard. Dionigi Tettamanzi posvetil v škofa. Dne 28. junija 2012 je bil imenovan za 17. goriškega nadškofa in metropolita. Dotlej je bil generalni vikar in pomožni škof v milanski nadškofiji. / DD

Program prihoda nadškofa Redaellija

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme