Kljub pandemiji je bilo opravljenega veliko dela

Piše:

TRST / Letni statistični obračun sprejemnega sistema

V petek, 11. junija 2021, so v prostorih tržaške škofije predstavili letni statistični obračun sprejemnega sistema Karitas v Trstu. Podrobno analizo sta  preko projekcij prikazala direktor Karitas g. Alessandro Amodeo in Giancarlo Schiavone. Direktor je poudaril, kako so vse številke jasne in takoj razumljive ter prikazujejo realno stanje na Tržaškem glede dela sprejemnih centrov in števila prosilcev za azil. Schiavone pa je obrazložil, kako so v zadnjem letu iste države še v konfliktu oz. kje potekajo vojne in posledično tudi isti izhodi oz. poti za pobeg. Delo sprejemnih centrov je potekalo uspešno, kljub pandemiji koronavirusa, razlika je bila v tem, da so vsi prosilci za azil morali v preventivno 14-dnevno karanteno. Karitas je dokazala, da se je prilagodila novim izzivom in opravila neprecenljivo delo. Leta 2020 je prišlo v sprejemne centre kar 2.624 prosilcev za azil, največ iz Afganistana (ti se ne radi ustavijo v Italiji, raje nadaljujejo pot v druge evropske države) in Pakistana. Karitas je povečala število stanovanj od 144 na 175. Velik udarec zaradi pandemije je utrpelo področje izobrazbe, saj so šole, lekcije in tečaji delovali samo na daljavo in ponekod so bili celo prekinjeni. Tako lahko beležimo padec udeležbe na tečajih italijanskega jezika (od 1962 vpisanih v letu 2019 na 769) in na formativnih srečanjih (od 211 na 43). Pozitivna plat je ohranitev delovne prakse, saj je začelo delovno izkušnjo 32 prosilcev za azil, prav tako kot leta 2019. Direktor Alessandro Amodeo se je toplo zahvalil vsakemu izmed 193 socialnih operaterjev, ki delujejo znotraj sprejemnega sistema. Na tiskovni konferenci so bili prisotni tudi predstavniki dragocenega združenja Don Kisciotte. Združenje sestavljajo zdravniki, tudi začetniki in upokojeni, z različnih področjih zdravstva. Tem sta pri srcu zdravje prišlekov in socialno-zdravstvena pomoč tistim, ki niso zdravstveno zavarovani z državnim sistemom. Pri združenju sodeluje približno 60 zdravnikov, v letu 2020 so imeli približno 2.500 zdravstvenih pregledov. Aktivirali so tudi posebno številko za sprejemne centre, na kateri so dosegljivi prav zdravniki, ki lahko takoj pomagajo z zdravstvenimi nasveti. Ta je imela velik in pozitiven odziv. Največja težava je pri zobozdravniških posegih, saj pri združenju nimajo primernih prostorov in naprav za te posege, ki jih rešujejo le v obliki prve pomoči, a ne dolgoročno. Alessandro Amodeo se je zahvalil združenju za neprecenljivo prostovoljno delo in obljubil, da bodo za to zadnjo omenjeno težavo skušali čim prej dobiti pametno rešitev, verjetno z nadgradnjo ponudbe v domu Teresiano.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme