Kako lahko posamezniki in podjetniki pomagajo?

Piše: JUP Fotografije: JMP

Slovenska karitas

V Strunjanu v domu Stella Maris je bila 14. junija tiskovna konferenca Slovenske karitas, na kateri so spregovorili o tem, kako lahko podjetja sodelujejo v mednarodnem trajnostnem razvoju in pri humanitarni pomoči, ter o humanitarnem strateškem partnerstvu Slovenske karitas z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve RS (v letih od 2021 do 2023), v sklopu katerega Slovenska karitas organizira pet regionalnih okroglih miz glede možnosti vključevanja podjetij v mednarodno razvojno in humanitarno pomoč. Namen okroglih miz je predstaviti primere dobrih praks sodelovanja med podjetji in nevladnimi organizacijami v razvojnih in humanitarnih projektih v podsaharski Afriki, Zahodnem Balkanu in drugih delih sveta. Na tiskovni konferenci so obrazložili, na kakšne načine se lahko podjetja vključujejo in kakšne koristi imajo od takšnega sodelovanja, ob čemer izražajo tudi svojo družbeno odgovornost. V Strunjanu so nas nagovorili generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič, Jana Lampe, ki pri Slovenski karitas neposredno vodi več mednarodnih projektov, Mirna Buić iz Kulturno izobraževalnega centra PiNA ter predstavnika podjetij Marko Štirn (Damahaus prestige, d. o. o.) in Matjaž Ivačič (GeoCodis, informacijski sistemi, d. o. o.), ki sta spregovorila o projektu v Ruandi.

Zakaj je pomembna humanitarna in razvojna pomoč, kaj je njen smisel in zakaj je pomembno, da se zasebni sektor vključuje – kaj imajo od tega prejemniki in kaj sama podjetja? Jana Lampe je povedala, da “danes svet pestijo številne krize. Kar se zgodi na enem koncu sveta, občutimo velikokrat tudi na drugem, čemur smo priča v zadnjem času. Od vojne v Ukrajini in njenih posledic do mnogih drugih konfliktov v državah Afrike, na Bližnjem vzhodu in drugje po svetu. V kombinaciji s posledicami podnebnih sprememb in drugih naravnih katastrof ter svetovno recesijo te krize predvsem v najrevnejših državah povečujejo število ljudi, ki trpijo zaradi lakote in skrajne revščine. Ti ljudje večinoma nimajo osnovnega za preživetje, mnogi v katastrofah izgubijo svoj dom ali so ga prisiljeni zapustiti. Humanitarna pomoč je zato najprej potrebna zaradi gole človeške solidarnosti, da ljudem pomagamo, da v teh hudih stiskah lahko preživijo. Potrebno pa je, da najbolj ranljivim skupnostim hkrati pomagamo tudi pri trajnostnem razvoju, da so se v prihodnosti sami sposobni soočati s temi krizami in preživeti družine, npr. z učenjem o podnebno pametnih kmetijskih praksah, s podporo pri zagonu dejavnosti, ki prinašajo dohodek, in z gradnjo osnovne infrastrukture, kot so šole in vodnjaki, ki jo v najrevnejših območjih pogosto primanjkuje. Na ta način se ljudem omogoča, da lahko preživijo, se razvijajo v domačem okolju, ki ga niso prisiljeni zapustiti. V takšne mednarodne projekte pomoči in razvoja se lahko vključujejo tudi slovenska podjetja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki dobro poznamo razmere na terenu, v sodelovanju z lokalnimi partnerji … Samo za pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini smo sodelovali z okoli 240 podjetji. Trenutno izvajamo tudi štiri razvojne in humanitarne projekte ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, in sicer v Južnem Sudanu, Ruandi, Libanonu in Srbiji, v katera vključujemo skupaj okoli deset slovenskih podjetij, tako s prenosom znanja, storitev kot tudi z materialnimi in finančnimi donacijami.” Kar se nam zdi samoumevno, je v najrevnejših državah pravo bogastvo, bi lahko zapisali po poslušanju predstavnikov Slovenske karitas, ki so slikovito opisali, kako lahko s sto evri neka žena v Afriki ustanovi podjetje, s katerim preživlja vso družino, kako je lahko samo ena koza rešitev za drugo družino, kako je izdelovanje preprostih zidakov prava novost, da o tem, kako je voda pomembna, niti ne govorimo. Slovenska karitas dejavno pomaga, pomagamo pa lahko tudi mi. Za več informacij poglejte na spletno stran www.karitas.si. Gre za dobrodelno organizacijo, ki ima pregledne podatke o delovanju, kar je odlična garancija, da jim svojo pomoč za najbolj potrebne lahko mirno zaupamo.

Preberi tudi

Za človeka gre

Kristjani in družba

Za človeka gre

21.01.2024
Karitas na meji, kraju živih stikov

Kristjani in družba

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme