Jezikovnica (98)

Piše: Vladka Tucovič Sturman

Rapalska pogodba in rapalska meja

Nič novega ne bom povedala, če zapišem, da je v letu, ki se izteka, minilo sto let od podpisa Rapalske pogodbe, s katero je bila začrtana rapalska meja. O zgodovinskih dejstvih ne nameravam izgubljati besed, kot ponavadi me seveda zanima jezikovna tema, in sicer:  zakaj pišemo z veliko začetnico besedno zvezo Rapalska pogodba, z malo pa rapalska meja. Naj pred odgovorom zastavim še eno, podobno vprašanje, namreč, zakaj lahko besedno zvezo slovensko-italijanski slovar enkrat pišemo z veliko začetnico (Slovensko-italijanski slovar), drugič pa z malo (slovensko-italijanski slovar), medtem ko besedno zvezo slovensko-italijanska meja pišemo vedno z malo.

Odgovor je zelo preprost in ga najdemo v 83. členu Pravil Slovenskega pravopisa 2001, ki pravi, da z veliko začetnico zapisujemo naslove stvaritev oz. podrobneje: umetnostnih in neumetnostnih besedil. Med neumetnostna besedila sodijo tudi naslovi pogodb in sporazumov, Pravopis kot primer našteje tri, to so: “Majniška deklaracija, Magna charta libertatum, Osimski sporazumi”. Med naštetimi res ni Rapalske pogodbe, vendar sodi Rapalska pogodba v skupino besednih zvez, kot je besedna zveza Osimski sporazumi, zato sklepamo s pomočjo analogije. V to skupino prištevamo še naslove vseh drugih neumetnostnih besedil, ki zaznamujejo pogodbe in sporazume, kot je Memorandum o soglasju, Londonski memorandum oz. Londonski sporazum, Trianonska pogodba itd.

Zdaj vam je verjetno že tudi bolj jasno, zakaj lahko priredno zloženko slovensko-italijanski zapišemo kot Slovensko-italijanski slovar (z veliko začetnico) ali pa slovensko-italijanski slovar (z malo), slovensko-italijanska meja pa samo z malo. V primeru velike začetnice pri slovarju gre za njegov naslov, torej naslov neumetnostnega besedila, ko pa mislimo na občno poimenovanje slovarja, torej vrsto slovarja, ki je slovensko-italijanski, ne pa npr. slovensko-nemški ipd., pa seveda rabimo samo malo začetnico. Državna meja seveda ni naslov nikakršnega besedila oz. ni stvaritev, kot jo razume Slovenski pravopis 2001, zato bi bila velika začetnica v povedi “zaradi službe vsak dan prečka slovensko-italijansko mejo” ali “ekskurzija je potekala po sledeh rapalske meje” povsem zgrešena.

Se pa Slovenski pravopis 2001, kljub temu, da je ni obravnaval v Pravilih, zvezi Rapalska pogodba ni povsem odrekel, saj jo najdemo v njegovem slovarskem delu, kjer piše, da je Rapalska pogodba “sporazum med Italijo in kraljevino SHS”. Tako v knjižni kot spletni obliki Slovenskega pravopisa 2001 torej lahko dobite informacijo, da je treba Rapalsko pogodbo pisati z veliko začetnico in s samo enim l, torej podomačeno, ne glede na izvirno zemljepisno ime (Rapallo). Dodatno razlago, da z malo pišemo rapalsko mejo, pa najdemo v Jezikovni svetovalnici, kjer so našteti še drugi podobni primeri, kot sta schengenska/šengenska in osimska meja.

Doc. dr. Vladka Tucovič Sturman na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper) izvaja pravopisne in lektorske vaje. Jezikovna vprašanja, o katerih bi radi brali v Jezikovnici,  ji lahko pošljete na e-naslov: vladka.tucovic@fhs.upr.si ali na uredništvo Novega glasu.

Preberi tudi

Jezikovnica (124)

Jezikovnica

Jezikovnica (124)

25.01.2022
Jezikovnica (125)

Jezikovnica

Jezikovnica (125)

08.02.2022
Jezikovnica (130)

Jezikovnica

Jezikovnica (130)

18.04.2022
Jezikovnica (127)

Jezikovnica

Jezikovnica (127)

07.03.2022

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme