Jezikovnica (33)

V nizu Jezikovnic, v katerem pišem o vejici, se bom tokrat zaustavila pri tistih besedah, ki se z vejico ne družijo rade, čeprav jih uporabniki jezika z največjim veseljem postavljajo v njihovo bližino, in to v dobri veri, da so vejice postavili prav. Take vejice lektorjem povzročajo sive lase, saj pogosto v napisanem besedilu ni narobe, da vejic ni, pač pa, da niso na pravih mestih oz. da jih je preveč!
Tri take besede, ki sem jih izbrala danes, so: zaradi, kljub in namesto. Prva se zelo pogosto pojavlja v obvestilih: Zaradi profesorjeve odsotnosti predavanja ne bo. Zaradi bolezni v ansamblu gledališka predstava odpade. Zaradi megle je na cesti slaba vidljivost. Prav je, da v teh povedih vejice ni, saj gre za enostavčne povedi, ki imajo zgolj en povedek oz. glagol. V teh povedih postavljena vejica je zato napačna: Zaradi profesorjeve odsotnosti, predavanja ne bo. Zaradi bolezni v ansamblu, gledališka predstava odpade. Zaradi megle, je na cesti slaba vidljivost. Tudi če kakšno besedo dodamo in se nam poved zazdi strašansko zapletena, imamo še zmeraj samo en povedek, zato vejice ni in je pravilno: Zaradi vsebinske zavezanosti tujih jezikov stroke ciljnim strokovnim potrebam študentov morajo vsi nefilološki študijski programi 1. stopnje vključevati vsaj en obvezni tuji jezik stroke. Napačno pa: Zaradi vsebinske zavezanosti tujih jezikov stroke ciljnim strokovnim potrebam študentov, morajo vsi nefilološki študijski programi 1. stopnje vključevati vsaj en obvezni tuji jezik stroke.
V čisto enakem položaju sta besedi kljub in namesto. Prav je, če vejice ni: Kljub slabemu vremenu izlet ne bo odpadel. Namesto cekarja je s sabo vzela torbo. Narobe pa, če vejica je: Kljub slabemu vremenu, izlet ne bo odpadel. Namesto cekarja, je s sabo vzela torbo. Enako velja, tudi če so povedi malo daljše, a imajo še zmeraj samo eno osebno glagolsko obliko: Kljub slabi vremenski napovedi za jutri in vse dneve konec tedna in še v prihodnjem tednu izlet ne bo odpadel. Namesto babičinega razpadajočega slamnatega cekarja z neštetimi barvnimi okraski na obeh straneh je s sabo vzela torbo. Zakaj pa se vejici pojavita v naslednji povedi, ki se tudi začne z besedo namesto? Namesto babičinega razpadajočega slamnatega cekarja z neštetimi barvnimi okraski na obeh straneh, ki so videli že boljše čase, je s sabo vzela torbo. Odgovor je v vrinjenem stavku, ki mora biti ločen z vejicama in s katerim beseda namesto nima čisto nič.
Vedeti je treba, da so besede zaradi, kljub in namesto predlogi (enako kot: na, v, s/z, k/g itd.), ne pa vezniki, kot so: ko, ali, če, da, kot itd. Vezniki uvajajo nov stavek, ki ga moramo od ostalih ločiti z vejico (Ko boš prišel, vedno prinesi mi rože. Povej mi, ali boš prišel, da vem, ali naj se pripravim. Osvojil bo zlato medaljo, če bo pridno treniral, ali pa bo šel celo na olimpijske igre, kot se je zgodilo njegovemu očetu. ) Predlogi pa novega stavka ne uvajajo, zato nam v njihovi bližini vejice ni treba pisati.
Doc. dr. Vladka Tucovič na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper) izvaja pravopisne in lektorske vaje. Jezikovna vprašanja, o katerih bi radi brali v Jezikovnici, ji lahko pošljete na e-naslov: vladka. tucovic@fhs. upr. si ali na uredništvo Novega glasu.

Piše Vladka Tucovič / Vejica in besede zaradi, kljub, namesto

Preberi tudi

JEZIKOVNICA (91)

Jezikovnica

JEZIKOVNICA (91)

19.08.2020
Jezikovnica (84)

Jezikovnica

Jezikovnica (84)

09.05.2020
Jezikovnica (77)

Jezikovnica

Jezikovnica (77)

22.01.2020
Jezikovnica (78)

Jezikovnica

Jezikovnica (78)

07.02.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme