Jezikovnica (30)

Letos je minilo 500 let od znamenitih Luthrovih tez in ob tej poltisočletni obletnici se je še enkrat pokazalo, da Slovenci kljub temu, da se lahko reformaciji zahvalimo za prvo slovensko knjigo, ne znamo uporabljati ločil slovenskega pravopisa, kakršno je vezaj. Pravijo sicer, da tudi Trubar ni bil posebno vešč pravopisa, da mu je bilo pomembneje, kaj je napisal, ne pa, da je napisano imelo pravilno obliko, pa vendarle: njemu ne bomo očitali, sebe pa lahko vzamemo v roke. Ob 31. oktobru, dnevu reformacije (brez skrbi, nisem se zmotila, prav sem zapisala dan reformacije z malo, saj praznike in posebne dneve, kot so praznik dela, mednarodni dan boja proti aidsu ali martinovo pišemo z malo), mi je namreč kar nekajkrat v oči padel napačen zapis 500-letnice oz. 500. obletnice reformacije. Če ste pozorno prebrali mojo prejšnjo poved, ste lahko opazili, da sem uporabila dve besedi: letnica in obletnica. Če ju povežemo s številom 500, prav tako dobimo različni besedi oz. besedo petstoletnica in besedno zvezo petstota obletnica. Gre za to, da: ko cifro 500 povežemo z besedo letnica, dobimo eno besedo, ki jo lahko zapišemo na dva načina. Bolj nazorno je: 500-letnica (vmes je obvezen stični vezaj), manj čitljivo, ker gre za daljšo besedo, pa je, če cifro izpišemo: petstoletnica. In v čem je problem? V (ne) poznavanju splošnega pravila, da se skupaj piše ena beseda, narazen pa dve. Zato se mora med cifro 500 in besedo letnica, iz katere nastane tvorjenka petstoletnica, obvezno postaviti stični vezaj, da dobimo eno besedo, in sicer 500-letnico. Narobe je pisati narazen (500 letnica), skupaj in brez vezaja (500letnica) in s piko (500. letnica), prav je s stičnim vezajem (500-letnica) ali brez cifre (petstoletnica).
Kaj pa beseda obletnica? Ob sebi zahteva vrstilni števnik, zato bomo s cifro zapisali: 500. obletnica, izpisano pa: petstota obletnica. Prav je torej 500-letnica in petstoletnica ter 500. obletnica in petstota obletnica, vse druge kombinacije pa so neustrezne. Z malo začetnico pa seveda zapišemo tudi obe besedi v besedni zvezi dan reformacije oz. besedo reformacija, saj z malo pišemo zgodovinska in literarnozgodovinska obdobja ter umetnostne stile (antika, novi vek, reformacija, barok, realizem, moderna, postmodernizem ipd.). To pa je že nova tema za kakšno od prihodnjih Jezikovnic!
Doc. dr. Vladka Tucovič na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper) izvaja pravopisne in lektorske vaje. Jezikovna vprašanja, o katerih bi radi brali v Jezikovnici, ji lahko pošljete na e-naslov: vladka. tucovic@fhs. upr. si ali na uredništvo Novega glasu.

Piše Vladka Tucovič / 500 letnica, 500. letnica ali 500-letnica?

Preberi tudi

Jezikovnica (96)

Jezikovnica

Jezikovnica (96)

16.11.2020
Jezikovnica (88)

Jezikovnica

Jezikovnica (88)

07.07.2020
Jezikovnica (76)

Jezikovnica

Jezikovnica (76)

13.01.2020
Jezikovnica (80)

Jezikovnica

Jezikovnica (80)

04.04.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme