Evropska poslanka Romana Jordan v Brdih

Dr. Romana Jordan Cizelj je v ponedeljek, 15. oktobra 2012, s “svojimi mobilnimi poslanskimi pisarnami” obiskala Goriško, Brda in “zamejstvo”. Dr. Romana Jordan je slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke (krščanskih demokratov), članica Odbora za industrijo, raziskave in energetico (ITRE) ter nadomestna članica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI).
Na delovnem kosilu v restavraciji Vogrič v Števerjanu se je dr. Romana Jordan srečala s predstavniki MO SDS Nova Gorica in OO SDS Brda ter s predsednikom konference Svetovnega slovenskega kongresa za Italijo Marjanom Terpinom in z odborom Občine Števerjan. Odbornika Milko Di Battista in Marjan Drufovka sta ugledni gostji predstavila prelepo briško vasico na italijanskem delu Brd ter orisala kritično politično stanje v sami državi, tako da je sam obstoj Občine Števerjan na dolgi rok pod velikim vprašajem. Srečanje je sodilo tudi v sklop dobro utrjenih političnih navez med Slovensko demokratsko stranko in pa Slovensko skupnostjo. Slovenska poslanka v EP, dr. Romana Jordan, si je zatem ogledala obnovljeni trg Svobode, vaško cerkev, župnijski dom ter občinsko hišo.
Nadalje se je Jordanova odpeljala v slovenski del Brd: obiskala je srednjeveško cerkev sv. Križa, ki je bila v času turške nevarnosti obdana z obzidjem in je služila kot protiturški tabor; nato še utrjeno vasico Šmartno, kjer sta ji izrekla dobrodošlico Franc Mužič, župan občine Brda, in Damjan Birtič, predsednik občinskega odbora SDS Brda. Obisk se je končal z ogledom Vinske kleti Goriška Brda.
Dr. Romana Jordan je bila zvečer v Viteški dvorani na gradu Dobrovo gostja dobro obiskane okrogle mize Podnebne spremembe, obnovljivi viri energije in evropske smernice učinkovite rabe energije, ki jo je organiziral Forum za gospodarstvo SDS Goriške regije pod vodstvom Jožefa Semiča s sodelavci. Na okrogli mizi sta sodelovala tudi Silvan Peršolja, direktor Vinske kleti Goriška Brda, in Boris Jež, direktor Agroind Vipava. Ana Marija Rijavec, članica mestnega odbora SDS Nova Gorica, pa je spretno povezovala vse posege. Dr. Romana Jordan je spregovorila o evropski energetski in okoljski politiki ter pozdravila projekte, ki jih izvajajo v Brdih in zamejstvu, in s tem njihovo uspešno črpanje sredstev iz evropskih skladov. “To je pravilen pristop. Danes ni dovolj, da zgolj nekaj prodajaš, ampak je pomembno, da prodajaš zgodbo kraja, v katerem živiš, saj le-to ima dodano vrednost”, je povedala poslanka. Silvan Peršolja je podčrtal prav ta segment njihovega delovanja v kmetijstvu, saj njihova klet premore veliko uglednih znamk vina, ki jih prodajajo v majhnih količinah najboljšim ameriškim in japonskim petičnim trgovinam. O kmetijstvu, izboljšanju in škodi, ki jo je v zadnjih letih povzročila suša, je spregovoril tudi Boris Jež, ki je napore Evropske unije na področju dolgoročne okoljske politike ocenil kot pozitivne. Med poslušalci je sedela tudi državna poslanka Patricija Šulin, ki je prisotnim namenila tople besede.
Za izpeljavo res pestrega in zanimivega popoldneva gre zahvala tudi neutrudnemu Borisu Šfiligoju in Janu Miklavcu, svetnikoma SDS Občine Brda, ter Teji Jelina, članici izvršnega odbora SDS Občine Brda in podpredsednici ženskega odbora SDS Občine Brda. Večer se je končal med prijatelji ob dobro obleženi mizi in kozarčku briškega.
MD

Mobilna poslanska pisarna na Goriškem

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme