Zgodovinska pridobitev stranke lipove vejice

Ustanovitev videmske sekcije SSk

V petek, 24. maja, so v Špetru uradno ustanovili sekcijo Slovenske skupnosti na Videmskem. Zadnja leta se je Slovenska skupnost začela uveljavljati tudi v Benečiji. “Zahvaliti se moram vsem, ki so se v teh skoraj 50 letih trudili, da je stranka delala za spoštovanje narodnostnih pravic Slovencev v Furlaniji – Julijski krajini. Dovolite mi, da se spomnim našega prijatelja, ki ga ni več med nami, Mirka Špacapana, ki mu je bila naša Benečija vedno pri srcu,” tako je v uvodnem pozdravu povedal tajnik novonastale sekcije in deželni podtajnik Miha Coren. Prav na dan ustanovitve pred 49 leti je potekal prvi strankarski deželni kongres. “Danes končno odpiramo sekcijo stranke na Videmskem,” je slovesno dejal Coren in izpostavil več odprtih vprašanj Slovencev v FJK oz. na Videmskem. “Problemov Slovencev v Italiji se ne sme politizirati. Slovenski politični predstavnik mora dati prednost potrebam slovenske manjšine ne glede na politične usmeritve. Prizadevati si moramo za sodelovanje z vsemi političnimi silami, ki lahko pripomorejo k izboljšanju razmer za slovensko manjšino. To velja zlasti za Kanalsko dolino, Rezijo in Benečijo, kjer je zelo izrazito izseljevanje. Pomagati moramo mladim in mladim družinam, da ostanejo na območju, vlagati v kakovostno kmetijstvo, turizem in kulturne dejavnosti. Oblikovati moramo razvojni model, ki bo ljudem omogočil, da ostanejo in živijo na svoji zemlji, le tako bomo lahko zaščitili svojo skupnost. Predstavniki SSk v Videmski pokrajini bodo imeli priložnost prispevati k izboljšanju socialnih in kulturnih razmer v Benečiji s posebnim poudarkom na uporabi in znanju slovenskega jezika,” je še poudaril Coren.

V strankarski sekciji bosta vodilni funkciji prevzela tudi Ana Wedam za Kanalsko dolino in Sandro Quaglia za Rezijo. Somišljenikov in prijateljev SSk je kar lepo število, so povedali predstavniki na slovesnem dogodku. V zadnjih letih se je na območju veliko delalo, kar dokazujejo uspešni volilni rezultati na deželnih volitvah in vrsta kandidatov za občinske volitve, med katerimi je tudi več mladih, ki so pripravljeni aktivno skrbeti za območje, ki jim je pri srcu.

Čestitke in pozdrav so zbranim prenesli tudi deželni predstavniki stranke. Deželna tajnica Fulvia Premolin se je veselila zgodovinskega dogodka in izpostavila, da je Benečija pomembno območje, ki ne sme biti postavljeno v ozadje. Deželni svetnik SSk je čestital Mihi Corenu, ki je neutrudno deloval v vseh teh letih in tudi v kočljivih trenutkih ni nikoli popustil. Kot stranka in kot videmska sekcija bodo morali biti pozorni na demografski padec in na prisotnost Slovencev v Videmski pokrajini, je še dejal. Z zadovoljstvom je zbrane nagovorila tudi slovenska kandidatka na evropskih volitvah in deželna podpredsednica SSk Franca Padovan. Izpostavila je pomen lokalnih in evropskih volitev ter vabila ljudi, da gredo množično na volišča.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme