Kristjani in družba

“Ustvarjalnost je eden od načinov komunikacije”

“Ustvarjalnost je eden od načinov komunikacije”

Piše Špela Pahor: POGOVOR / Biserka Jarc, strokovna delavka Šenta

V Mestni knjižnici Izola si v juniju med drugim obiskovalci lahko ogledajo tudi razstavo izdelkov, ki so jih naredili v Šentovem programu Socialna vključenost v Kopru. Raznovrsten nakit, na primer uhani, obeski in prstani, keramične posodice, rdeči srčki s presenečenjem, pa tudi podstavki iz odpadnega papirja, želvice z magnetkom, zvonček, ki vas zbudi in pokliče k zajtrku, in drugi drobni predmeti, ki razveselijo vsakdan …
O Šentu in ustvarjanju smo se pogovarjali s strokovno delavko Biserko Jarc, ki je razstavo pripravila.
Biserka, kaj bi nam za začetek lahko povedali o Šentu? Je to organizacija, društvo… in komu je namenjena?
Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna, humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in prijateljem, osebam v trenutni duševni stiski in tudi vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja.
Danes se veliko ljudi spopada s težavami v duševnem zdravju, ki so posledica stresa, naglice, preobremenjenosti, slabih odnosov doma in v službi. So za težave v duševnem zdravju tudi drugi vzroki in kateri?
K nam večinoma prihajajo osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju; osebe v duševni stiski, dolgotrajno brezposelne osebe ter druge socialno izključene osebe in svojci teh oseb. Takoj lahko vidimo, da so vzroki lahko različni, dejstvo pa je, da kakovost življenja vpliva na duševno zdravje. Pomembno je, kako je posameznik opremljen, da se spopade z različnimi težavami in stiskami, kako sama družba okoli nas razume duševno zdravje in kakšno podporo ima posameznik s težavami v duševnem zdravju v okolju. Veliko vlogo imajo tu tudi preventiva in prepoznavanje težav ter pravočasno ukrepanje. Pomembno je, da se v družbi čim več govori o duševnem zdravju, seveda v pozitivnem smislu, in da imamo posamezniki na voljo čim več informacij o duševnem zdravju.
Koprski Šent gostuje v pritličnih prostorih stare hiše na Vergerijevem trgu št. 3. Od tu vodite tri programe: dnevni center, stanovanjsko skupino in program socialne vključenosti. Kaj vse to pomeni?
Programi in dejavnosti društva so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju, izboljšanju njihovega položaja in ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj kakovostno življenje. V programih lahko posamezniki krepijo svojo moč pri skrbi zase, povečajo zaposljivost in tudi samostojnost. Najdejo pa tudi prostor, kjer imajo podporo in možnost socialnega vključevanja. Znotraj programov lahko okrepijo svojo socialno mrežo, izboljšajo svoje kompetence in se tako opremljeni lažje vključujejo v okolje.
Koliko pa imate uporabnikov?
V program Socialna vključenost Enota Koper je vključenih zdaj 7 uporabnikov, v programu mreže Stanovanjskih skupin v Kopru je vključenih 10 stanovalcev, Dnevni center pa obiskuje približno 20 uporabnikov dnevno.
Kakšne vrste delavnic so, poleg keramične, še na voljo vašim uporabnikom?
To je predvsem odvisno od programa. V dnevnem centru je tako poudarek na psihosocialnih vsebinah, ustvarjalnih delavnicah, izobraževalnih vsebinah in športnih aktivnostih. V programu Socialna vključenost pa moramo poleg socialnih vsebin zagotoviti tudi delovne vsebine. Uporabniki so vključeni v program 6 ur dnevno in dobijo nagrado, malico in povrnjene potne stroške. Osnova za vključitev je odločba o nezaposljivosti. V koprski enoti se ukvarjamo z reciklažo, imamo kooperantsko delo in izdelke iz gline, na katere smo še posebej ponosni, ker je v njih veliko znanja.
Kako in kje potekajo vaše delavnice in kdo se jih udeležuje?
Program Socialna vključenost poteka med delovnikom med 8.00 in 16.00. Znotraj programa so vključenim na voljo tako delovne kot socialne vsebine. V program se lahko vključijo osebe, ki imajo odločbo o nezaposljivosti. Cilj programa je vključevanje v delovno in socialno okolje, ohranjanje invalidovih delovnih sposobnosti in razvijanje novih spretnosti in veščin. Zaposlitev predstavlja pomemben del rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju in vpliva na kakovost njihovega življenja.
V Dnevni center se osebe vključujejo na podlagi lastnega interesa. Ob prvem obisku opravi oseba razgovor s strokovno delavko, na katerem se opredelita namen vključitve in predviden termin udeleževanja v posamezne aktivnosti. Ker je Šent organizacija z delovanjem v javnem interesu na področju socialnega varstva, je vključitev v program brezplačna. Posameznik je tako na podlagi izdelanega načrta aktivnosti lahko vključen v skupinske oblike dela in v individualno svetovalno delo. Skupinske aktivnosti so raznolike: od delavnic, kjer se z udeleženci dotaknemo občutkov, čustev, doživljanj … do različnih izobraževalnih in športnih, pa tudi ustvarjamo na različne načine. Zadnje čase nam je blizu ustvarjanje s prejo in blagom: kvačkanje, pletenje, vezenje, šivanje …
Kaj za ljudi s težavami v duševnem zdravju pomeni ustvarjalnost? Je to samo čas, ki si ga vzamejo in nekaj delajo, ali je tudi poglabljanje v svoj notranji svet, odkrivanje talentov in sposobnosti, ki jih doslej niso poznali?
Kar se tiče samega programa Socialna vključenost, je ustvarjalnost v drugem planu. Gre predvsem za izdelke, ki so del lastnega prodajnega programa in za katere je potrebno obrtniško znanje. Cilj so kakovostni in za trg zanimivi izdelki, s prodajo katerih želimo delno pokriti nagrade in spodbuditi razmišljanje o družbeni odgovornosti. Je pa res, da je lahko pri sami izdelavi vključena tudi ustvarjalnost posameznika, predvsem pri sami izbiri, kaj bomo izdelovali, kako naj bi sam izdelek izgledal in pri sami promociji izdelkov. Večji pomen ima, da gre za izdelek, ki je rezultat pridobljenega znanja posameznika in za katerega posameznik dobi priznanje in pozitivno povratno informacijo, kar močno vpliva na samopodobo posameznika.
Glede ustvarjalnih aktivnosti v Dnevnem centru pa bi rekla, da je pomemben sam proces in ne toliko končni izdelek. Z ustvarjalnimi aktivnostmi lahko posameznik ustvarja smiselni red iz neobvladljivega dogajanja okrog sebe. Sam proces ustvarjanja je lahko tudi sproščujoč, vzemimo npr. kvačkanje. Kvačkanje je, recimo, dejavnost, ki se je v dnevnem centru udeležujejo tudi moški. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

13.07.2018

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2019 Noviglas, Vse pravice pridržane!