Svoja vrata odpira prva waldorfska šola na Primorskem

V prihodnjem šolskem letu bo waldorfsko šolo začela obiskovati prva generacija prvošolcev. Šola bo v Bukovici, kjer že štiri leta domuje waldorfski vrtec Kresnica. Bodoči šolarji prihajajo iz različnih občin, od Ajdovščine do Nove Gorice. Prijave še sprejemamo – do zapolnitve mest.
Waldorfska šola izvaja javno priznan program osnovne šole, prinaša pa sveže pedagoške pristope kot odgovor na izzive in potrebe sodobnega časa. Strokovnjaki ugotavljajo, da pedagoške paradigme, ki temeljijo na intelektualizmu, tekmovanju, merjenju in ocenjevanju, ne zadostujejo potrebam sodobne družbe, ki vedno bolj potrebuje ustvarjalnost in inovativnost. Šola naj bi zato razvijala miselno prožnost, čustveno vpetost in voljo ter spodbujala razvoj zdravih, odgovornih in sočutnih odraslih. Vse te kvalitete ima waldorfska pedagogika, ki vzgojo in izobraževanje pojmuje kot potovanje in ne kot tekmo. Na tej poti tesno sodelujemo učitelji, starši in otroci, medsebojno zaupanje je temeljnega pomena.
Učitelj vse klasične akademske predmete prepleta in nadgrajuje z umetnostjo in gibanjem. Ne poudarja zgolj intelektualnega znanja, temveč tudi nego čustev in krepitev volje. Zato se waldorfska pedagogika imenuje pedagogika za glavo, srce in roke. Učenci se učijo z izkušnjami, v povezanosti z naravo, učitelj s svojim pristopom in navdušenjem prebuja, ohranja in hrani otrokovo radovednost, notranjo motivacijo, željo po učenju. Učni načrt upošteva značilnosti otrokovega razvoja v vsakem starostnem obdobju, hkrati pa spoštuje posebnosti posameznika, saj vsak otrok nosi v sebi talente, darove, ki jih je treba videti in razvijati.
Ob všolanju otroka se starši znajdejo pred pomembno življenjsko odločitvijo. Sprašujejo se, ali se bo otrok v šoli dobro počutil, bo šola otroku dala dovolj znanja, bodo učitelji znali odkriti njegove sposobnosti in jih razviti.
Včasih se pojavi bojazen, da se otroci iz waldorfskih šol težko prilagodijo današnjemu življenju. Izkušnje in raziskave potrjujejo nasprotno. Običajno ti otroci nimajo predsodkov in kažejo veliko zanimanja za svet in ljudi okoli sebe, vidijo potrebe drugih, zato so bolj pripravljeni pomagati in prevzemati odgovornost. Znajo gledati izven okvirov in so dobro pripravljeni na poznejše šolanje in na življenje.
Za več informacij smo vam na voljo na waldorfsola.go@gmail.com, kjer sprejemamo tudi prijave za šolo. Obenem vas obveščamo, da se septembra začne nov triletni program izobraževanja za waldorfske učitelje in vzgojitelje v Ljubljani.
nbf

Bukovica / “Pedagogika za glavo, srce in roke”

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme