SSO za ovrednotenje slovenske prisotnosti na Krasu

V Trgovskem domu v Gorici so na posebni tiskovni konferenci, v ponedeljek, 28. aprila, predstavniki Sveta slovenskih organizacij predstavili nov projekt, s katerim želijo ovrednotiti Kras in slovensko zgodovinsko prisotnost na Krasu od Gorice pa vse do Milj. Pri Svetu slovenskih organizacij, ki jo kot eno od dveh krovnih slovenskih organizacij uradno priznava dežela Furlanija Julijska krajina, so začeli izvajati projekt Živi Kras – Carso vivo z namenom, da promovirajo in podpirajo z lastnimi pobudami območje, ki je vključeno v Lokalno Akcijsko Skupino Kras/Gruppo di Azione Locale Carso (LAS/GAL). Dejansko je to območje nekdanje gorske skupnosti. Projekt spada v sklop deželnega načrta za razvoj podeželja 2007-2013, Os IV Leader, Krajevni razvojni načrt 2007-2013, Lokalna Akcijska Skupina Kras/Gruppo di Azione Locale Carso (LAS/GAL), Ukrep 413, Manevr 3 “Razvoj rekreativnih in kulturnih uslug ter aktivnosti”, Poseg 1 “Razvoj projektov, vezanih na krepitev krajevne identitete in ekokompatibilnega turizma ter/ali turizma, vezanega na kulturo”. Projekt, ki ga vodi SSO, predvideva vrsto zanimivih dejavnosti, s katerimi se bo lahko okoristilo celotno ozemje, vključeno v LAS/GAL. Predsednik SSO za Goriško Walter Bandelj, člana dveh partnerjev, Karlo Mučič za društvo Jadro iz Ronk ter Stanka Čuk za Sklad Mitja Čuk z Opčin, ter vodja projekta Albert Devetak, ki je tudi sicer pri SSO-ju zadolžen za izvajanje projektov, so spregovorili o tem, kako bodo v okviru projekta pripravili štirijezično spletno stran (slo., it., angl., nem.), štirijezične zgibanke, osemminutni video, predvsem pa so predstavili turistične izlete, ki se bodo začeli v Sovodnjah s predavanjem iz zgodovine in so namenjeni šolam, kasneje pa bodo sledili ogledi ostankov I. svetovne vojne na Krasu. Pri projektu sodelujeta tudi športno združenje Soča iz Sovodenj in društvo Hrast iz Doberdoba. Na spletni strani bo vrsta informacij o dogajanju na Krasu, povezave bodo služile vsem, ki bi radi našli turistične, zgodovinske, športne, kulturne in druge zanimivosti ter organizacije na Krasu.
JUP

Predstavitev pomembnega projekta

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme