Privlačna knjiga za otroke in starše

Piše: APE

TKS / Predstavitev nove ilustrirane knjige

V torek, 15. novembra 2022, so v Tržaškem knjižnem središču predstavili pravkar izdano knjigo avtorice Maše Ogrizek z naslovom Vseh sort starši in otroci, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska.

Z avtorico Ogrizek in ilustratorko Anko Kočevar, ki je likovno opremila knjigo, se je na večeru pogovarjala urednica pri ZTT Alina Carli. Maša Ogrizek je prisotnim priznala, da knjigo za otroke navadno napiše v kratkem času. To novo knjigo Vseh sort starši in otroci pa je pripravljala kar pet let. Knjigo si je na začetku zamislila čisto na drugačen način in le-tej dala tudi drugačen naslov, in sicer Leksikon staršev. Želela se je na duhovit način ponorčevati iz različnih tipov staršev. Osredotočiti se je hotela na tiste, ki so pretirano zaščitniški ali bolj otročji kot njihovi otroci, in na še številne druge s podobnimi lastnostmi ali slabostmi. Knjigo si je najprej zamislila v obliki stripa in v vsebino vključila neke univerzalne kategorije. Razumela pa je, da če hoče na čim boljši način povedati univerzalno resnico, mora predstaviti neko zelo specifično dejstvo, v tem primeru starše. Začela je raziskovati in zbrala veliko gradiva. Opisala je zelo podrobno devet različnih tipov staršev, ki imajo ime in priimek. Le-ti imajo specifične usode in karakteristike; vsak je postavljen v zelo značilno okolje. “Če si zelo posamičen, lahko resnico dojameš univerzalno”, je še povedala avtorica. Prepričana je, da se v teh starših lahko dobro prepozna vsak od nas. Knjigo sestavlja devet kratkih zgodb, ki so napisane v realističnem stilu, a poetičnem jeziku. Avtorica Maša Ogrizek je poudarila, da je osrednje sporočilo knjige to, da mora posameznik oz. vsak izmed staršev spremeniti svoje ravnanje in odnos do otroka, ne pa svoje narave. Knjiga je namenjena otrokom, pa tudi staršem, saj jih spodbuja k (samo)refleksiji. O svojem delu v knjigi je spregovorila tudi ilustratorka Anka Kočevar, ki je besedilo Maše Ogrizek znala preliti v imenitne ilustracije. Z avtorico sta se odločili, kateri živalski atribut bosta dodelili določenemu liku, je povedala ilustratorka. Nastali so tako liki staršev z rogovi, žirafjim vratom, perutmi itd. “S skupnim sodelovanjem sva oblikovali značaj posameznih likov”, je še povedala ilustratorka Anka Kočevar.

Pred predstavitvijo knjige so v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu odprli razstavo z naslovom Podobe staršev in otrok. Razstavili so ilustracije Anke Kočevar, ki bogatijo novo knjigo Maše Ogrizek.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme