Nabrežinska godba je proslavila 115-letnico delovanja

Godbeno društvo Nabrežina je gotovo eno najbolj aktivnih prosvetnih ustanov v devinsko-nabrežinski občini in po svoji življenjskosti ter vedno novih pobudah veliko prispeva k oblikovanju najrazličnejših prireditev v vasi, kjer deluje, a tudi v širši okolici. To je bilo zaznati tudi v soboto, 7., in nedeljo, 8. julija, ko je godba vabila na praznovanje 115-letnice ustanovitve. Ob društvenem sedežu pri nekdanji občinski klavnici so s prostovoljnim delom očistili in uredili opuščen vrt in na njem postavili velik oder za letne prireditve in koncerte.
Nabrežinski godbeniki so visoki jubilej praznovali tudi z izdajo CD plošče z naslovom Nekaj po domače, pa še drugače in organizacijo dveh koncertov, ki so jih oblikovali z ostalimi godbami, ki delujejo v naših krajih. Sobotni koncert sta oblikovala sama nabrežinska godba in Pihalni orkester Breg, nedeljskega pa Pihalni orkester Ricmanje, Godbeno društvo Viktor Parma iz Trebč, Pihalni orkerster Kras iz Doberdoba in še godbeno društvo Prosek. Revialno oblikovana koncerta (prvega je povezoval Marko Tavčar, drugega pa Valentina Sancin) sta potrdila trdne prijateljske vezi med godbami, ki delujejo na tem področju, kar priča tudi dejstvo, da nekateri godbeniki igrajo v več sestavih.
Sobotni koncert je bil priložnost, da je godbeno društvo Nabrežina zelo stvarno obeležilo več kot stoletno delovanje. Zahvalili so se vsem, ki so omogočili pripravo in opremo prireditvenega prostora, posebej Milanu Adamiču, ki se je zelo trudil za uresničitev odra, ki bo odslej lahko bistveno pomagal pri obogatitvi poletne glasbene in kulturne ponudbe v Nabrežini.
Še posebej so izrazili veselje ob izidu prve zgoščenke. Hvaležnost so pokazali vsem, ki so pomagali pri njeni izdaji, še posebej pa Robiju Briščaku, ki je bil pobudnik in glavni spodbujevalec za snemanje CD plošče. Nabrežinski godbeniki, ki jih vodita Sergio Gratton in Iztok Cergol, so se odločili, da posnamejo najbolj značilne koračnice slovenskih, avstrijskih in čeških skladateljev, ki jih godba redno izvaja in predstavljajo njen železni repertoar. Med njimi so posneli in v soboto zaigrali tudi koračnico Mahoritsch, ki jo je skomponiral prvi kapelnik nabrežinske godbe, Ferdinand Maicen, a tudi koračnico San Carlo, ki jo je napisal Oskar Tschuor in po napevu katere so godbeniki med nastopom zapeli šaljivo besedilo o svoji godbi, ki ga je sestavil najstarejši godbenik Ivo Kralj. Na zgoščenki je tudi slovita, že ponarodela nabrežinska himna Od Slivnega do Križa, ki jo za to priložnost poje nabrežinski MePZ Igo Gruden, ki so se mu ob predstavitvi še posebej zahvalili.
Pravo presenečenje pa je doživel predsednik godbe Nabrežina Franko Peric, ki so mu v imenu vseh članov in prijateljev prinesli na oder veliko torto s prižganimi svečkami, v zahvalo za vloženi trud pri organizaciji in izvedbi jubilejne prireditve in obeh koncertov.
Čestitke in prijazna voščila, ki so jih nabrežinski godbi ob jubileju izrazili med obema koncertoma, pričajo o njeni priljubljenosti in povezanosti z domačim okoljem. Godbeniki, ki so sodelovali pri obeh koncertih s prijatelji in sorodniki, pa so se tako v soboto kot v nedeljo zadržali še pozno v noč ob bogato obloženih mizah in prijazni gostoljubnosti nabrežinskih godcev.
m. f.

Izdali so tudi svojo prvo zgoščenko

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme