Konec junija bo redni občni zbor 2020

Letošnji redni občni zbor Zadružne kraške banke Trst Gorica bo 26. junija 2020 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu oziroma 30. junija 2020 ob 17. uri v istem kraju v drugem sklicu. Zaradi epidemiološke krize bo ta pomembni trenutek letos potekal brez fizične udeležbe članov. Da bi zmanjšala tveganja, povezana z zdajšnjo zdravstveno krizo, je ZKB odločila, da izkoristi možnost, določeno s t. i. uredbo Cura Italia, da omogoči članom udeležbo na občnem zboru izključno prek pooblaščenca. Člani bodo torej poverili pooblastilo za zastopanje in predložili navodila za glasovanje notarju Damjanu Hledetu, ki ga je upravni odbor banke izbral kot pooblaščenca. Vsa navodila so na voljo članom na spletni strani banke www. zkb. it ali na sedežu ali na poslovalnicah banke.
Da bi svojim članom zagotovili informacije o rezultatih in načrtih za prihodnost, so se pri ZKB-ju odločili, da bodo območno srečanje, ki tradicionalno poteka pred občnim zborom, predvajali v živo prek streaminga v petek, 19. junija, ob 18. uri.
Redko katera banka se je odločila za tako potezo. Dogodek je namenjen samo članom. Če se ga želijo udeležiti, morajo v svoji poslovalnici zahtevati uporabniško ime in geslo za dostop do uporabniškega območja za člane.
Občni zbor članov je priložnost za vpogled v dejavnost banke. V letu 2019 je Zadružna kraška banka Trst Gorica beležila res dobre rezultate.
Posojila bonis-zdravi krediti. Vsota zdravih posojil je v letu 2019 porasla za 36,5 mln, kar pomeni porastek za 12,5 odstotka v primerjavi z vsoto ob koncu leta 2018. Povišanje je rezultat novo izdanih posojil. Teh so med letom 2019 podelili za 79,2 milijona, kar pomeni za 61 % več, kot je bilo izdanih posojil v letu 2018. Povprečni znesek novo podeljenih posojil znaša 97.000 evrov, to se pravi, da je tveganje za koncentracijo pri tem precej nizko.
NPL: nedonosne terjatve oziroma slaba posojila. Glede teh je težnja podobna kot v zadnjih poslovnih letih, tako da se je tudi v letu 2019 vsota teh zmanjšala, in to za 4,8 milijona.
Rezultat potrjuje strogo izvajanje načel in izkušenj, ki jih je ZKB razvila v zadnjih štirih letih. Upravljanje kreditnega portfelja in še posebno nerednih kreditov je postalo strateško organizirano delo, ki se je v letih nedvomno obrestovalo, kot prikazujejo številke. V primerjavi z ostalimi bankami je podatek ZKB boljši.
Krediti v času covida-19. Glede tega argumenta bi izpostavili, da tekoče leto predstavlja veliko neznanko. Pri ZKB ne vedo še, katere posledice bo pandemija povzročila in kako dolge. Do tega trenutka lahko potrdijo, da je slabšanje kreditov pod nadzorom; banka je v zadnjih dveh mesecih in pol obdelala več kot 700 kreditnih prošenj, vezanih na covid-19 (zamrznitve in potrebe po likvidnosti), in v tej smeri nadaljuje.
NPL ratio. Kot rezultat dinamik, vezanih na porast zdravih kreditov in zniževanja nedonosnih terjatev, beležijo postopno izboljšanje kazatelja NPL ratio, to se pravi razmerja med nedonosnimi terjatvami in skupnimi krediti. Pri tem je seveda glavni cilj zniževanje tega razmerja. Na dan 31. decembra 2019 so dosegli razmerje 8,49 % (ob koncu leta 2018 je to razmerje znašalo 10,45 %).
Skupne vloge. Tudi pri skupnih vlogah beležijo pozitiven predznak rasti, in sicer porast za 33,2 mln (to se pravi za + 5,3 % porastka v primerjavi z letom 2018). Med skupnimi vlogami so neposredne vloge porasle za 3,5 milijona (kar v odstotkih pomeni rast za skoraj 1 %); med posrednimi vlogami pa so porasle predvsem investicije v razne sklade ter investicije v zavarovalniški sektor, in to za 26,5 mln (kar pomeni porast za + 25 % v primerjavi z vsoto, beleženo ob koncu leta 2018). Na tak način so pri ZKB omogočali strankam, da del svojih prihrankov investirajo v produkte, ki so bolj dobičkonosni.
Upoštevajoč dinamiko celotne operativne vsote, to se pravi posojil in vlog, beležijo ob koncu leta 2019 povišanje te za 62,9 mln v primerjavi z isto vsoto ob koncu leta 2018, tako da je tale vsota ob koncu leta 2019 presegla milijardo evrov.
Končni dobiček znaša: 1.053.471,47 evra.
Kapital. Kapital se je povišal za 2.913.645 ter znaša na dan 31. decembra 2019 47.886.717 evrov.
Kapitalska ustreznost (CET 1) se je povišala na 18,9 %.
Doseženi rezultati
Rezultat bilance, višina dobička, je le en podatek poslovanja, ki ga je treba oceniti skladno s celo vrsto drugih kazateljev in rezultatov. Znotraj bančne skupine, kateri pripada ZKB, vsaka banka mora odgovarjati bonitetnemu modelu MRB; ravno na teh indeksih se je ZKB v lanskem letu izboljšala in težnjo izboljšanja nadaljevala v prvem tromesečju letošnjega leta.
Glavna kritičnost banke je bila visok cost/income, kar pomeni razmerje med operativnimi stroški ter posredniško maržo. Pristop direkcije je bil v prvi vrsti okrepiti in višati produktivnost ter istočasno izvajati politiko znižanja stroškov. Nekateri ukrepi, ki so jih izvajali pri ZKB, učinkujejo na krajši rok, nekateri na daljši, tako da proces izboljšanja tega kazatelja še poteka, čeprav je že v prvem tromesečju letošnjega leta že izkazal izredno dober rezultat ter izboljšanje v razdobju enega leta za 20 %.
Digitalizacija. V začetku leta sta bila povsem prenovljena logotip in grafična podoba banke, ki sta bila poenotena z grafično podobo skupine. Zamenjali so napise vseh podružnic in tako prvič dobili usklajeno grafično podobo. Material in slog komuniciranja sta usklajena s sodobnejšo grafično podobo in slogom. Spletna stran je bila v celoti prenovljena s sodobnim in privlačnim vmesnikom, ki se samodejno prilagaja osebnemu računalniku, tabličnemu računalniku in pametnemu telefonu. V letu 2019 so dodatno razširili projekt EasyBanka 24h. Odprli so novo podružnico v Sesljanu in uvedli samopostrežna območja v podružnicah v Ronkah, pri Domju in ulici San Spiridione. Z novimi samopostrežnimi avtomati lahko komitenti – brez čakalnih vrst in 24 ur dnevno – samostojno izvršujejo transakcije, kot so dvig gotovine neposredno s transakcijskega računa, polog gotovine in čekov, izvrševanje nakazil, polnjenje telefonskega računa, polnjenje predplačniških kartic itn. Podatki o uporabi in povratne informacije, ki jih zbirajo pri komitentih, se nenehno izboljšujejo in banko utrjujejo v prepričanju, da nadaljuje ta projekt. V preteklem letu so uresničili nove projekte za izboljšanje, širitev in posodobitev storitvenega modela ZKB za komitente. Splošna posodobitev produktne linije in modernejši pristop h komitentom sta del strategije ZKB, ki ima kot končni cilj celovit odgovor na sodobne potrebe komitentov ZKB.
V času covida-19 so se tudi stranke pozitivno odzvale z večjo uporabo alternativnih sistemov bančnih uslug. Naraslo je število kreditnih kartic, pogodb InBank in podobno, beležili so porastek tekočih računov; to dejstvo jih utrjuje v prepričanju, da je smer digitalizacije prava in da je vredno po tej poti nadaljevati.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme