Kmečka dejavnost je bila tu vedno razvita

Mirko Špacapan je bil dejaven na različnih področjih, političnem, kulturnem, športnem in zdravstvenem. Veliko skrb je namenjal tudi našemu ozemlju, na katerega je bil posebno navezan. Tudi na to niso pozabili pri Krožku Anton Gregorčič. Projekt Zastavimo skupne moči za skupne cilje, ki ga krožek izvaja že od lanskega leta in tudi letos s finančno podporo Dežele FJK, se je dotikal vseh teh tematik. Nazadnje so, v petek, 28. junija, v sodelovanju s Kmečko zvezo organizirali posvet v konferenčni dvorani Devinskega gradu o temi Teritorij kot odločilni dejavnik za razvoj kmetijstva ter gospodarskih, družbenih in naravnih posebnosti. Posvet je odprl predsednik Kmečke zveze Franc Fabec, ki je v uvodnem govoru gledal zelo kritično na dosedanje pravilnike, ki zavirajo razvoj na tržaškem in goriškem Krasu. Predsednik upa, da je ta zgodovina prišla do konca in da se počasi začenja novo obdobje, ko bi lahko vsak razvijal dejavnosti na svoji kraški zemlji, da bi to območje zopet zaživelo tako kot v preteklosti. “Kmetijstvo je bilo tukaj vedno razvito, bila je dejavnost, ki je spoštovala naravo in ne uničevala”, je sklenil predsednik. Po kratkih pozdravih predsednika Krožka Anton Gregorčič Bernarda Spazzapana in podžupana Občine Devin-Nabrežina Walterja Pertota je profesor Gianluigi Gallenti podal svoje izčrpno poročilo o pomenu ozemlja ter o kulturi izdelkov, pridelkov, prostorov ter enogastronomske ponudbe, ki nastanejo na takem ozemlju, kot je kraško, in koliko prednosti ima lahko dežela, če razvija tako okolje. Žal, pravi profesor, ostajajo predpisi, ki so preveč centralizirani in ne upoštevajo posebne primere, kot je Kras.
Sledili so programirani posegi. Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Branko Ravnik je predstavil, kako se v Sloveniji obnašajo s smernicami Natura 2000, ki je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

DEVIN / Posvet o kmetijstvu

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme