Jezikovnica (88)

Z današnjo Jezikovnico še vedno ostajam v tistem območju jezika, ki se navezuje na besedje, povezano s smrtjo. Ne nazadnje sodi ta tema tudi v ta naš neljubi pokoronski (ali še vedno koronski?) čas, v katerem smo soočeni z odhodom množice ljudi. Visoke številke, s katerimi nas bombardirajo v medijih, so strašljive … Za vsako osebo, ki se poslovi, ostane sled, pa četudi le v osmrtnici. To pa je tudi izhodišče, ki sem ga vzela za današnjo Jezikovnico, namreč beseda, ki ima zanimivo poreklo. Gre za samostalnik, s katerim sem se srečala relativno pozno, v mojem domačem okolju na Štajerskem ga namreč ne poznamo in ne rabimo. To je beseda parte, ki naj bi bila sinonim za osmrtnico, čeprav pomensko ni popolnoma prekrivna.
Namenoma že takoj na začetku nisem zapisala, katerega spola je ta samostalnik, ker Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je tako moškega (“velik parte”) kot ženskega (“velike parte”), enaka pomenska razlaga pri obeh pa se glasi: “obvestilo o smrti koga, navadno tiskano”. Samostalnik parte je označen s kvalifikatorjem pogovorno, v čemer najdemo razlago, zakaj beseda ni povsem splošno znana, saj navsezadnje ni knjižna. Predstavljam si, da beseda parte označuje tako tiskano osmrtnico v časopisu, kar je vsepovsod običajno, kot tudi obvestilo o smrti in terminu pogreba, ki se lepi na oglasna mesta predvsem v urbanem okolju (pogosto celo po drevesih itd.) – slednje je bralcem Novega glasu znano še celo bolj kot meni, saj imam občutek, da je ta navada širjenja žalostne novice razširjena v Italiji, medtem ko se v Sloveniji pojavlja zelo redko (mogoče zgolj na oglasnih mestih pokopališč oz. v modernem času tudi na spletnih straneh pogrebnih oz. komunalnih podjetij). Skratka, zame je osmrtnica obvestilo o smrti v časopisu in na radiu, parte pa so tisti črno obrobljeni kos papirja, ki je nalepljen ali visi na kakšni ulični oglasni deski. Poleg tega imam občutek, da nekateri rabijo pomen besede parte v ednini ženskega spola, torej parta, podobno kot je tudi samostalnik skripta, ki je izvorno srednjega spola v množini (preštudiral je obsežna skripta), v rabi prešel v ženski spol (na mizo je položil debelo skripto).
Pa da ne bom tokrat pisala predvsem o občutkih, četudi jezikovnih, vam bom postregla še z etimološko razlago besede, ki jo povzemam po Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja. Beseda parte v pomenu osmrtnica oz. obvestilo o smrti je prevzeta iz avstrijske nemščine (Parte), kamor je bila prevzeta iz italijanščine, in to v pomenu “del časopisne strani, na katerem je osmrtnica”. Italijanska beseda pa seveda temelji na latinski besedi pars, rod. partis u201Bstran, del’. Etimološki slovar nas spodbuja, da bi si ogledali še etimološke razlage besedi parte sorodnih besed, kot so npr. partíja, pártija, parcela, particip in partitura, vse namreč temeljijo na osnovi, ki označuje del česa.
Tako kot grob na pokopališču zavzema del pokopališča, ki ga za večni počitek dobesedno “odkaže” občina, tako torej umrlemu po smrti pripada določen del časopisa. Ste že kdaj opazili, da so osmrtnice v različnih časopisih različne oz. da tiste v Primorskem dnevniku niso enake onim v Primorskih novicah ali Delu in Večeru? Skupaj s trendom upadanja branja časopisov pa je tudi osmrtnic v osrednjih slovenskih dnevnikih vse manj …
Doc. dr. Vladka Tucovič Sturman na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper) izvaja pravopisne in lektorske vaje. Jezikovna vprašanja, o katerih bi radi brali v Jezikovnici, ji lahko pošljete na e-naslov: vladka. tucovic@fhs. upr. si ali na uredništvo Novega glasu.

Preberi tudi

Jezikovnica (127)

Jezikovnica

Jezikovnica (127)

07.03.2022
Jezikovnica (132)

Jezikovnica

Jezikovnica (132)

17.05.2022
Jezikovnica (125)

Jezikovnica

Jezikovnica (125)

08.02.2022
Jezikovnica (128)

Jezikovnica

Jezikovnica (128)

22.03.2022

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme