Jezikovnica (7)

V zadnjem času sem naletela na kar nekaj samostalnikov, za katere tisti, ki so jih zapisali, niso vedeli, katerega spola so, zato so jih napačno sklanjali. Npr.: to ni moj raven (pravilno: ni moja raven, v pomenu 'ni moj nivo'), v sržu (pravilno: v srži, v pomenu 'v bistvu, jedru, središču'), iz Žiri prihajajo čipke in finale so bile uspešne (pravilno: finale je bil uspešen).
V čem je težava, zakaj prihaja do takih napak? Večinoma zato, ker si nekako po svoje predstavljamo, katerega spola je posamična beseda, zgledujemo se po vzorcih, ki pa nam ne pridejo vedno prav. Nasprotno, zavedejo nas. Oglejmo si prvo besedo – raven. V imenovalniku ima t. i. ničto končnico, to je táko, ki na prvi pogled ne izraža spola, kot je prepoznavno izražen npr. v besedi delavec za moški spol (z obrazilom -ec) ali besedi delavka za ženski spol (z obrazilom -ka). Če besedo delavec ali delavka sklanjamo, dobimo prepoznavne končnice: delavec, delavca, delavcu, delavca, pri delavcu, z delavcem; delavka, delavke, delavki, delavko, pri delavki, z delavko. Samostalnik raven nas mogoče spominja na take besede, kot sta npr. koren ali bazen. Za njiju verjetno ne bi pomislili, da sta katerega drugega spola kot moškega, kajne? Vendar samostalnik raven ni moškega spola, temveč ženskega. Ste presenečeni? Sodi v tisto skupino samostalnikov ženskega spola, ki se ne sklanjajo po prvi ženski sklanjatvi.(…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Vladka Tucovič

V sržu ali srži?

Preberi tudi

Jezikovnica (87)

Rubrike

Jezikovnica (87)

22.06.2020
Jezikovnica (76)

Jezikovnica

Jezikovnica (76)

13.01.2020
JEZIKOVNICA (91)

Jezikovnica

JEZIKOVNICA (91)

19.08.2020
Jezikovnica (78)

Jezikovnica

Jezikovnica (78)

07.02.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme