Jezikovnica (54)

Konec leta in začetek novega leta je čas, ko se pogosto oziramo na iztekajoče se oz. preteklo leto, čemur služijo tudi razni izbori, kot je Osebnost Primorske, Ime leta Vala 202, Delova osebnost leta ali Slovenka leta. Že nekaj let pa se izbira tudi slovenska beseda leta, kar vam je gotovo že prišlo na uho ali pa ste zanjo celo glasovali. Največ glasov je na izboru, ki ga prireja Inštitut Frana Ramovša za slovenski jezik Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane, prejela beseda čebela, njene “konkurentke” pa so bile besede (in besedna zveza): mikroplastika, skodelica kave, tekstati, sovraštvo, varda, generalka, tipanka, risoroman in orbanizacija. Treba je poudariti, da ne gre za izbor najpogostejših besed, pač pa takih, ki naj bi zaznamovale preteklo leto.
Najinventivnejša beseda preteklega leta po izboru komisije pa je beseda drečka, ki naj bi pomenila vrečko, namenjeno pobiranju pasjih iztrebkov. Če se bo prijela, bo pokazal čas. Simpatičen neologizem je še beseda pofranati, ki je očitno nastala po vzorcu poguglati, torej: če rečemo, ko poiščemo informacijo s pomočjo spletnega brskalnika Google, da “poguglamo”, po istem vzorcu “pofranamo”, če iščemo informacijo na jezikovnem portalu fran. si.
Med naštetimi so običajne besede, kot je besedna zveza skodelica kave, ki se seveda navezuje na naslov Cankarjeve črtice Skodelica kave, saj smo lani obeleževali 100-letnico pisateljeve smrti in imeli t. i. Cankarjevo leto. To, da je bila izbrana beseda čebela, je gotovo povezano s tem, da je Slovenija bila uspešna v prizadevanjih za razglasitev svetovnega dneva čebel, ki je 20. maja. Datum ni bil izbran naključno, tega dne se je leta 1774 v Breznici na Gorenjskem rodil začetnik modernega čebelarstva, ki je deloval tudi na Dunaju, Anton Janša.
Pravopisno zanimiva je beseda mikroplastika, pri kateri moramo paziti na to, da jo pišemo skupaj in brez vezaja. Prav je torej mikroplastika, narobe pa mikro-plastika in mikro plastika. Enako je še pri besedah mikroskop in mikroorganizem.
Veliko prahu je lansko leto dvignila beseda generalka. Generalski čin je v Sloveniji namreč prejela ženska, kar je poleg tega, da je postala tudi načelnica generalštaba, posebnost celo v svetovnem merilu. Problem se je pojavil, ker je beseda generalka večpomenka, najbolj pa smo bili navajeni na njen prvi slovarski pomen, in to je, da je generalka – zadnja vaja pred premiero, čeprav Slovar slovenskega knjižnega jezika pomensko pojasnjuje, da je generalka sicer nekoč res bila generalova žena (ta raba je danes seveda zastarela), da pa je generalka lahko tudi nosilka visokega vojaškega čina. Generalki lahko rečemo tudi generalica, pa ne bomo ustrelili mimo. Kar nekaj besed namreč obstaja, ki vse opredeljujejo ženske. Tako je vodja fakultete lahko dekanja, dekanka ali dekanica, članica akademije pa akademikinja ali akademičarka, tudi zapisnikarka je lahko zapisnikarica ali zapisničarka. Po drugi strani učiteljica ne more biti učiteljka, profesorica ne profesorka ali rektorica ne rektorka.
Gotovo manj znana beseda je še tipanka, ki jo spletni Sprotni slovar slovenskega knjižnega jezika definira kot otroško knjigo, ki omogoča zaznavanje predstavljene vsebine s tipanjem. Avtorica prve slovenske tipanke Snežna roža je nova predsednica Društva slovenskih pisateljev, dr. Aksinja Kermauner, ki je tudi tiflopedagoginja (strokovnjakinja za delo s slepimi in slabovidnimi). Tipanke, ki jih izdeluje s svojimi študentkami, si je mogoče ogledati, če vas pot zanese tam mimo, na razstavi v knjižnici Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem na Cankarjevi 5 v Kopru.
Doc. dr. Vladka Tucovič Sturman na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper) izvaja pravopisne in lektorske vaje. Jezikovna vprašanja, o katerih bi radi brali v Jezikovnici, ji lahko pošljete na e-naslov: vladka. tucovic@fhs. upr. si ali na uredništvo Novega glasu.

Piše Vladka Tucovič / Beseda leta 2018 je čebela

Preberi tudi

Jezikovnica (80)

Jezikovnica

Jezikovnica (80)

04.04.2020
Jezikovnica (94)

Jezikovnica

Jezikovnica (94)

18.10.2020
Jezikovnica (97)

Jezikovnica

Jezikovnica (97)

27.11.2020
Jezikovnica (95)

Jezikovnica

Jezikovnica (95)

02.11.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme