Jezikovnica (53)

V prejšnji jezikovnici sem opozorila na pravilno tvorjen svojilni pridevnik Rebulov namesto Rebulin, navedla pa sem še nekaj podobnih “literarnih” primerov, npr. Vugov, Krležev in Sterijev za svojilne pridevnike iz priimkov Vuga, Krleža in Sterija. Čez nekaj dni sem se spomnila, da mednje spada še priimek velikana italijanske književnosti, ki ga podomačeno pišemo Petrarka. Laura je bila torej Petrarkova, ne Petrarkina nesojena izvoljenka.
Navedene priimke uvrščamo v 2. moško sklanjatev, za vzorec imamo besedo vojvoda: tisti vojvoda je, tistega vojvode/vojvoda ni bilo, k tistemu vojvodi/vojvodu gremo, na tistega vojvodo/vojvoda se lahko zanesemo, o tistem vojvodi/vojvodu smo slišali, s tistim vojvodo/vojvodom smo se srečali. V to skupino pa sodi tudi prevzeta beseda kolega. Ko tvorimo svojilni pridevnik, je pravilno kolegov avto, ne pa kolegin avto – tako bi sicer rekli v jezikih, ki so slovenščini podobni in najbližji, npr. hrvaščini ali srbščini, zato je tam prav Krležin, pri nas pa Krležev, in Sterijin, pri nas pa Sterijev. Vendar sem o vsem tem že pisala, zato bi se danes res rada posvetila besedi kolega – po eni strani zato, ker je to običajna beseda, ki jo lahko sklanjamo na enak način kot priimke zgoraj navedenih literarnih ustvarjalcev (kolega je prišel v službo, kolega/kolege danes ni bilo v službo, svojemu kolegu/kolegi lahko zaupam, videl sem svojega kolega/kolego, pri svojem kolegu/kolegi sem praznoval, s svojim kolegom/kolego se lahko vse pogovorim), po drugi strani pa zato, ker opažam, kako različne pomene ima beseda kolega, glede na to, kdo in kje jo uporablja.
Poglejmo najprej, kaj v pomenski razlagi samostalnika moškega spola kolega (ženska ustreznica je kolegica) pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika: “kdor ima v razmerju do drugega enako izobrazbo ali poklic, navadno akademskega tipa” in “tovariš, prijatelj” – to drugo razlago Slovenski pravopis 2001 opremi s kvalifikatorjem knjižno pogovorno.  (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Vladka Tucovič / Kolega, kolegov ali kolegin?

Preberi tudi

JEZIKOVNICA (91)

Jezikovnica

JEZIKOVNICA (91)

19.08.2020
Jezikovnica (80)

Jezikovnica

Jezikovnica (80)

06.03.2020
Jezikovnica (94)

Jezikovnica

Jezikovnica (94)

18.10.2020
Jezikovnica (96)

Jezikovnica

Jezikovnica (96)

16.11.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme