Jezikovnica (52)

V tokratni Jezikovnici bi se tudi jaz rada poklonila spominu pred kratkim preminulega slovenskega pisatelja, Alojza Rebule, čigar knjige, predvsem romana Kačja roža in Zeleno izgnanstvo, sem brala že kot srednješolka in študentka, še zlasti h Kačji roži pa se vračam vedno znova. Vendar tu ne bom pisala o njegovi književnosti, pač pa rubriki primerno o jeziku. Z jezikovne plati se bom namreč lotila priimka spoštovanega pokojnega pisatelja, ki je slovnično še zlasti zanimiv, ko je treba iz njega tvoriti svojilni pridevnik ali ga sklanjati. Med branjem časopisnih člankov in poslušanjem radijskih in televizijskih prispevkov ob neljubem dogodku sem bila namreč prijetno presenečena nad pravilno rabo svojilnega pridevnika Rebulov.
Vprašanje, ki vam ga tokrat zastavljam, je torej, ali se svojilni pridevnik pravilno glasi Rebulov ali Rebulin. Pravilno je seveda Rebulov, zato Rebulov roman, Rebulova književnost in Rebulovo ustvarjanje. In zakaj ne Rebulin? Poglejmo. Priimek Rebula se od običajne besede, ki zaznamuje vrsto vina, rebulo, razlikuje zgolj po veliki začetnici. Pa vendar, beseda rebula je samostalnik ženskega spola, ki ga uvrščamo v 1. žensko sklanjatev (rebula, rebule, rebuli, rebulo, pri rebuli, z rebulo), in če želimo tvoriti svojilni pridevnik, bo to rebulin, npr. rebulina trgatev ali rebulin okus. Priimek Rebula pa je samostalnik moškega spola, uvrščamo ga v 2. moško sklanjatev, kamor sodijo besede moškega spola, ki se končajo s končnico -a, npr. vojvoda in računovodja. Te besede lahko sklanjamo kot besede 1. moške sklanjatve, pri čemer pridobijo tudi take končnice, kot če bi npr. sklanjali besedo fant (vojvoda je, vojvoda ni, vojvodu podarim, vojvoda vidim, pri vojvodu sem, z vojvodom odidem) ali – kar je pogostejše – kot besede 1. ženske sklanjatve (vojvoda, vojvode, vojvodi, vojvodo, pri vojvodi, z vojvodo). (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Vladka Tucovič / Rebulov ali Rebulin?

Preberi tudi

Jezikovnica (85)

Rubrike

Jezikovnica (85)

23.05.2020
Jezikovnica (77)

Jezikovnica

Jezikovnica (77)

22.01.2020
Jezikovnica (95)

Jezikovnica

Jezikovnica (95)

02.11.2020
Jezikovnica (81)

Jezikovnica

Jezikovnica (81)

19.03.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme