Jezikovnica (24)

V prejšnji Jezikovnici sem načela vprašanje zastarelih besed. Upam, da ste jih od prebiranja prejšnje Jezikovnice prebrali ali slišali čim manj. No, jaz se s tem ne morem ravno pohvaliti. Z ušesi sem zastrigla, ko sem med radijskimi poročili slišala, da je neka političarka iznesla svoj predlog. Pa saj vendar ni kokoš, sem pomislila, ki nese jajca! No, šalo na stran. V resnici gre za dva glagola oz. celo tri, ki so si podobni: nesti jajca (nedovršni glagol), znesti jajce (dovršni) in iznesti predlog ali mnenje (dovršni). Prva dva našteta glagola sta običajna, t. i. nezaznamovana, glagola, ki sta še povsem v rabi. Tretji pa … No, s tretjim pa ne bomo zadeli ravno jezikovnokulturne terne, če ga bomo rabili, ker je zastarel in neprimeren. Slovenski pravopis 2001 ga celo prepoveduje oz. označuje s črno piko. Poglejmo podrobneje, kako je z glagolom iznesti.
V dobrem starem Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki je v elektronski obliki na voljo tudi na jezikovnem portalu fran. si, ima glagol iznesti kar nekaj kvalifikatorjev oz. oznak, npr. da naj bi se rabil v žargonu oz. natančneje političnem žargonu (delegati so iznesli svoja mnenja) in pisarniškem okolju (iznesti pomisleke). Že navedene oznake nas navajajo k misli, da ga ni najbolje rabiti v vsakdanji komunikaciji, pa tudi ne v radijski oddaji, kakršna so poročila, kjer bi morali slišati najsodobnejši, nezaznamovan knjižni oz. standardni jezik. Pokukajmo še v Slovenski pravopis 2001. Gradivo zanj je vzeto iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, vendar normativno posodobljeno. Pri glagolu iznesti naletimo na strožji kvalifikator, kakršen je črna pika, ki določeno rabo prepoveduje, ne le odsvetuje, kot jo prazen krožec ali puščica, ki nas navaja k rabi podobne, vendar ustreznejše besede. V Pravopisu so trije primeri rabe, ki so vsi prepovedani, dodani pa so ustreznejši nadomestki. Namesto iznesti svoje mnenje je pravilneje povedati, pomislekov ne iznesemo, temveč jih izrazimo, in trditve tudi ne iznesemo, temveč preprosto kaj trdimo.
Takšne zveze, kot so iznesti predlog, iznesti mnenje, iznesti pomisleke ipd., so v današnjem jeziku že močno zastarele, so element nekega minulega obdobja. Ustrezneje bi bilo, če bi v radijskih poročilih povedali, da je političarka nekaj predlagala, ne pa iznesla predlog. V slovenščini pač imamo nešteto glagolov, ki nam zamenjujejo zveze glagola in samostalnika, zato tudi ne rečemo, da imamo strah, temveč se bojimo. Kar nekaj predlogov, kako nadomestiti neustrezne zveze glagola iznesti in samostalnika najdemo v imenitni in nadvse uporabni knjigi Janeza Sršena: Jezik naš vsakdanji. Za neustrezne (iznesti npr. mnenje, poglede, vprašanje, predlog, očitke ipd.) nam ponudi sprejemljivejše ustreznice: povedati, izreči, izraziti, meniti, odkriti, prikazati, sprožiti, predložiti, pripomniti, navesti, očitati ipd.
Le pozorni bodite do naslednjega tedna, ali boste kje naleteli na napačno rabo ali se celo sami zalotili pri tem, da bi ta poslavljajoči se glagol iznesti še vedno kje uporabili. Slovenščina vam ponuja nešteto ustreznejših glagolov, le izbrskati jih je treba iz svojega jezikovnega slovarja, ki smo mu nekoč rekli besedni zaklad in ga vsi nosimo v glavah.
Doc. dr. Vladka Tucovič na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper) izvaja pravopisne in lektorske vaje. Jezikovna vprašanja, o katerih bi radi brali v Jezikovnici, ji lahko pošljete na e-naslov: vladka.tucovic@fhs.upr.si ali na uredništvo Novega glasu.

Iznesti svoje mnenje

Preberi tudi

Jezikovnica (107)

Jezikovnica

Jezikovnica (107)

06.05.2021
Jezikovnica (106) 

Jezikovnica

Jezikovnica (106) 

20.04.2021
Jezikovnica (103)

Jezikovnica

Jezikovnica (103)

24.03.2021
Jezikovnica (104)

Jezikovnica

Jezikovnica (104)

24.03.2021

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme