Evroregije, politično predstavništvo, kmetijska politika in še kaj

V sugestivnem naravnem okolju pod Mont Blancom je od 7. do 9. septembra potekala prva poletna univerza, ki so jo organizirali EFA (European Free Alliance), APL (Alleanza Popoli Liberi) in valdostansko gibanje ALPE (Autonomie, Liberté, Partecipation, Ecologie). Namen tega prvega tridnevnega seminarja je bila poglobitev tematik, ki zadevajo stanje in prihodnost narodnih in jezikovnih skupnosti v Italiji s posebnim poudarkom na specifiko Doline Aosta. Še posebno pomembna je bila pri tem prisotnost samega predsednika Efe Erika Defoorta, ki je na odprtju pohvalil pobudo, podčrtal delovanje 40 članic EFA in njihovo željo po sodelovanju ter izrazil zadovoljstvo s prizadevanjem gibanja ALPE, da se Dolina Aosta poveže v sodelovanje na ravni evroregije. Načelo nenasilnega samodločanja je to, kar povezuje politična gibanja in stranke evropskih narodnih in jezikovnih skupnosti, ki so združene v zvezo EFA. Država je struktura, ki ima svoj časovni okvir, ljudstva so tista, ki ostajajo, in EFA jih želi podpirati.
Pozdrav sta izrekla še deželna svetnica ALPE Patrizia Morelli in predsednik gibanja Alpe Carlo Perrin. Oba sta podčrtala pomen povezovanja med deželami ter ljudstvi in ravno alpski lok sestavlja deželno skupnost različnih narodov, ki imajo precej skupnega. Označujejo jih zgodovinski dogodki, močna avtonomistična dediščina in sodelovanje, kar je danes pravzaprav prihodnost.
Poleg gibanja ALPE, ki je priredilo prvo poletno univerzo, so se teh treh študijskih dni udeležili predstavniki južnotirolske Südtiroler Freiheit, Lige Republica Veneta, evropski poslanec in Korzičan François Alfonsi, predsednik gibanja za avtonomijo Savoje, predsednik Partito sardo d’Azione, predsednik Lega sud Ausonia ter opazovalci avtonomističnih gibanj iz Lombardije in Toskane. Za stranko Slovenska skupnost se je poletne univerze udeležil Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik za Goriško.
Alpske in otoške evroregije: deželni potencial
Prva okrogla miza je bila o temi evroregij in je pokazala razkorak, ki se ustvarja med državo in deželami. Na to je takoj opozoril deželni poslanec Alpe odv. Robert Louvin, ki je ugotavljal, da države danes niso več sposobne dajati ustreznih rešitev. Tudi nekatere dežele kažejo precejšnje znake krize (Sicilija in Katalonija). Evroregije so lahko rešitev, vendar jih države ne znajo primerno ovrednotiti. Zato postaja vse bolj zanimiv alpski prostor in iz tega bi lahko nastal politični subjekt, ki bi slonel na osnovi avtonomije ozemlja. Za to je potrebna primerna strategija vseh alpskih dežel in dogovor glede upravljanja evropskih sredstev. Pri tem je treba paziti na dve nevarnosti: tehnokracijo rimske vlade in nevarnost dežele Lombardije, v kateri predsednik Roberto Formigoni razvija zamisel o veliki deželi severne Italije, kar je prava provokacija. To ni odgovor, ki si ga želijo alpske dežele in ljudstva, ki tam živijo. Politični odgovor je federacija ozemlja, na katerem prebiva 18 milionov ljudi in sestavlja jedro alpskega prostora.
Deželni poslanec Union Valdôtain Luciano Caveri je ocenil, da sedanja državna kriza predstavlja nevarnost centralizacije, ki lahko resno prizadene deželno avtonomijo. Povrniti se je torej treba na načela, ki so bila zapisana v t. i. “Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine” v Chiavassu leta 1943. Pri tem je pomembno čezmejno sodelovanje, ki je v Italiji še precej šibko. Nekdanji predsednik evropske komisije Jacques Delors je veliko gradil na potencialu dežel; tudi danes strukturni skladi niso več dovolj. Potrebno je spremeniti politiko; pravo novost in priložnost predstavljajo Evropska združenja za območno sodelovanje, kakršno je združenje ALPMED, ki povezuje dežele Ligurio, Piemont, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes in Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste.
Evropski poslanec François Alfonsi, ki prihaja s Korzike, kjer je tudi župan majhne občine, je napovedal spremembe v novem programskem obdobju 2014-2020; te spremembe bodo veliko bolj upoštevale evroregije, kot bi bil lahko alpski prostor, kjer bi se ustvarilo pomembno regionalno sodelovanje. V ta namen je sedanji predsednik evropske komisije José Manuel Barroso napovedal, da bo financiranje evroregij predstavljalo 40% evropskega proračuna. Za narodne in jezikovne skupnosti je zato zelo pomembno predstavništvo, ki ga lahko imajo preko poslanske skupine EFA v Evropskem parlamentu.
Staffler Hartmuth, predstavnik Südtiroler Freiheit, je predstavil glavni cilj svoje politične organizacije, in sicer odcepitev Južne Tirolske od Italije. Pri tem je podčrtal vlogo EZTS kot povezovalno sredstvo za združitev s Tirolsko. Žal pa je ta organizem še precej nedorečen. Pri tem je poudaril vprašanje prometnih povezav na Južnem Tirolskem, kjer cestni promet predstavlja problem, medtem ko je železniški še vedno dokaj nerazvit. EZTS naj bi veliko vlogo igralo tudi v zdravstvu, saj v bocenski pokrajini primanjkujejo zdravniki; sodelovanje s Tirolsko na avstrijski strani je pa težavno.
Fabrizio Comencini, predstavnik Lega Reppublica Veneta, je obžaloval propad zamisli o evroregiji Alpe-Adria, zaradi katere je veliko pridobila tudi italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem. Preveč je bilo vtikavanja države in tudi sedaj je veliko medijskega nasprotovanja proti avtonomiji. Zgovoren je primer pokrajine Belluno, ki bo močno prizadeta, če bo prišlo do njene ukinitve. Nujno je potreben neke vrste območni sindikat, ki bi branil avtonomijo narodnih in jezikovnih skupnosti.
V razpravo je posegel tudi Julijan Čavdek (SSk) , ki je spregovoril o naporih za evroregijo, ki pa ni nikoli zaživela, in o novonastalem EZTS med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom-Vrtojbo. Omenil je dolg in zamuden proces ustanavljanja tega organa. Sedaj pa še iščejo prave projekte, da bi EZTS zaživel. Na to vpliva tudi ne ravno navdušen odnos goriške občine do čezmejnega sodelovanja. Predlog makroregije severne Italije pa je označil za politično provokacijo, ki ne upošteva narodnih in jezikovnih skupnosti.
Politični načrt zveze Alleanza Popoli Liberi je bila jutranja tema drugega dne. Predstavniki različnih gibanj so poudarili svoja gledanja na politične volitve, ki bodo v prihodnje v Italiji. Glavni cilj so evropske volitve v letu 2014, vendar imajo velik pomen tudi politične volitve spomladi 2013. Pomembno bi bilo, če bi APL zmogel izvoliti svojega predstavnika v italijanski parlament. Žal je pri tem glavna ovira ravno volilna zakonodaja, ki je pravzaprav sploh še ni. Po drugi strani pa imata Dežela Aosta in avtonomna prokrajina Južna-Tirolska poseben volilni zakon, ki jima omogoča izvolitev predstavnikov.
Vprašanje predstavništva narodnih in jezikovnih skupnosti v parlamentu je še vedno nerešen problem in za to je treba izdelati jasno stališče. Sever Italije predstavlja danes zanimivo stvarnost, ker se je ustvaril prazen prostor zaradi težav, ki jih doživlja Severna liga.
Evropski poslanec François Alfonsi je predstavil uspešno povezavo, ki je v Franciji omogočila njegovo izvolitev v Evropski parlament. Ravno skupno zavezništvo vseh narodnih in jezikovnih skupnosti v Franciji je omogočilo zadostno število glasov za preboj. Tako izkušnjo je zaželel tudi za avtonomistična in narodna gibanja v Italiji. Giovanni Colli, predsednik Partito sardo d'azione, je posvaril pred veliko nevarnostjo, če bo prišlo še do dodatnega dviga vstopnega praga. To bi bilo prava poguba za politično predstavništvo narodnih in jezikovnih skupnosti. EFA mora zato narediti vse, da se v Italiji ne zgodi kaj takega. APL sedaj potrebuje koordinacijsko telo, ki bi lahko omogočilo mreženje vseh njenih članov. Julijan Čavdek (SSk) je predstavil člen, ki v zaščitnem zakonu 38/2001 uvaja možnosti olajšane izvolitve slovenskega predstavnika v italijanski parlament in prizadevanja stranke SSk za uresničitev tega člena v novem volilnem zakonu.
Pred koncem posveta APL so svoja mnenja izrekli tudi predstavniki Lege sud Ausonia, Gibanja za Lombardijo, predstavnik iz Toskane in Movimento Friuli, ki ga je zastopal nekdanji poslanec Roberto Visentin.
Kmetijstvo v gorah in nova evropska kmetijska politika
Popoldanski del drugega dne je obravnaval kmetijstvo in ekologijo. Predsednik Alpe Carlo Perrin je uvodoma povedal, kako so evropski programi skušali ovrednotiti kmetijstvo. Pri tem je poudaril posebnost kmetijstva v hribovitem svetu, kjer ni mogoče računati na velike proizvodnje. Zato bo pomembno vlogo odigralo novo programsko obdobje 2012-2020. O tem je spregovoril najprej evropski poslanec François Alfonsi, ki je dejal, da bodo kmeta v prihodnje ne upoštevali le kot pridelovalca, ampak kot aktivni subjekt naravnega prostora. Pri tem bodo veliko več pozornosti namenili kakovosti preko sklada za območni razvoj. Nevarnost pa predstavljajo lobiji velikih kmetijskih agregatov.
Deželni poslanec Alpe Albert Chatrian je tudi poudaril velika pričakovanja za novo programsko obdobje, ki mora bolj upoštevati kmetijstvo na hribovitih področjih in stanje majhnih občin. Te nujno potrebujejo boljše povezovanje in sodelovanje. Pri tem je treba nagraditi delo za ovrednotenje bioraznolikosti, za skupno trženje pridelkov, za naložbe v politiko trženja in za povezovanje pridelovalcev. Agronom Emanuele Dupont je bolj podrobno razložil možne oblike zakonskih besedil in na kakšni osi bo večja možnost črpanja sredstev.
Evropa in okolje: vprašanje ekologije, preventivne politike in preseganje sežigalnih metod za uničevanje odpadkov
Politična tajnica gibanja Alpe Chantal Certain je uvedla v odmevno javno srečanje, na katerem je tekla beseda o ravnanju z odpadki. Tema je pritegnila veliko število ljudi, saj se v Dolini Aosta ukvarjajo z vprašanjem gradnje piroupepeljevalnika, ki vzbuja veliko skrbi, kritik in protestov.
Fizik in predsednik združenja Valle Virtuosa Fabrizio Roscio je obrazložil, kako sedaj ravnajo z odpadki v Dolini Aosta. Pediater Marco Debernardi je zelo podrobno opisal vse nevarnosti za zdravje, ki jih predstavlja onesnaževanje okolja. Sežiganje odpadkov povzroča izpust v ozračje zelo nevarnih in strupenih snovi. Še posebej se je zaustavil pri zdravstvenih težavah, ki lahko prizadenejo nosečnice in novorojenčke. Največ pozornosti je pritegnil znani klimatolog Luca Mercali, ki je javnosti postregel z vrsto skrb vzbujajočih podatkov o vplivu industrijske proizvodnje in uporabe zemeljskih virov na naše naravno okolje in še posebej na klimatske spremembe. Vsi trije predavatelji so v svojih izvajanjih podčrtali evropsko direktivo za ravnanje z odpadki, ki sežiganje postavlja na zadnja mesta, medtem ko podpira recikliranje in zmanjševanje količine.
Volilni sistemi in pravice manjšin
V dopoldnevu tretjega dne poletne univerze je potekala zadnja okrogla miza o volilnih sistemih in pravicah manjšin. Na njej je najprej spregovorila strokovna tajnica EFA Eva Bidania, ki je povedala, da Evropa nima kompetenc za državne volilne sisteme. To najbolj občutijo ravno manjšine, ki so prepuščene politični volji trenutnih večin. Še najboljše zanje skrbijo v skandinavskih državah. Deželni svetnik Alpe Alberto Bertin je poudaril, kako v Italiji ne jemljejo v poštev vprašanja predstavništva manjšin v volilnem sistemu in razpravljajo celo o dodatnem dvigu vstopnega praga. Na evropski ravni je zelo zanimiv predlog za čezmejne liste in za dvojno volilno pravico, vendar tudi ta predlog ne upošteva manjšin in tako je prizadeto demokratično predstavništvo.
Giorgio Lunelli, načelnik pokrajinske svetniške skupine Unione per il Trentino je upošteval razmerje med predstavništvom in upravljanjem, saj na tem naj bi slonela prihodnost naših skupnosti. Predstavil je volilni sistem, ki velja za ladinsko narodno skupnost. Problem pa je pomanjkanje garancij za izvolitev. Tudi današnji volilni sistem, ki je bil formalno zamišljen za boljše upravljanje, je propadel in ni doprinesel nič primernega k predstavništvu. V novem volilnem zakonu bi morali zmanjšati volilna okrožja, a obeti so slabi in raste nevarnost novega državnega centralizma. Zato je tudi ukinjanje pokrajin zelo vprašljivo dejanje, saj bodo pri tem prizadete narodne in jezikovne skupnosti, pri čemer je Lunelli omenil pokrajini Belluno in Sondrio.
Laurent Blondaz, predsednik Mouvement Région Savoia, je predstavil stanje narodnih in jezikovnih skupnosti v Franciji. Pariz ni nikoli priznal manjšin in to predstavlja veliko vprašanje demokracije in federalizma. Žal je tako od francoske revolucije dalje. Gibanje MRS želi pridobiti več avtonomije in predstavništva za Savojo, ki je sedaj v departmaju Rhones-Alpes.
Julijan Čavdek (SSk) je omenil hude posledice, ki se že kažejo zaradi ukinjanja rajonskih svetov na Goriškem, kjer je slovenska narodna skupnost izgubila skoraj trideset predstavniških mest, in poudaril pravne napore proti takemu krivičnemu dejanju. Podčrtal je tudi veliko zaskrbljenost za nevarnost ukinjanja pokrajin v deželi FJK. Tudi na pokrajinski ravni imamo Slovenci pomembno število predstavništev, če bi še te izgubili, bi bila raven zaščite močno načeta. Zato stranka SSk podpira napore APL, da bi v Italiji prišlo do pravičnega in primernega političnega predstavništva za narodne in jezikovne skupnosti.
Okroglo mizo je sklenil predsednik Carlo Perrin, ki je ugotovil, da je obdobje splošne krize še posebno nevarno za narodne in jezikovne skupnosti oziroma za manjše narode. Za njihovo prihodnost se moramo zavzeti sami in se med seboj povezovati, samo tako bodo lahko upoštevali njihov glas v sodobnem evropskem kontekstu.
Poletna univerza v Dolini Aosta se je končala s skupnim sporočilom, ki je pozitivno ocenilo tridnevno delo in vse problematike, ki so bile izpostavljene na različnih področjih. V prihodnosti se bo še naprej nadaljevalo povezovalno delo APL (Alleanza Popoli Liberi), ki pri tem uživa popolno podporo EFA. Stranke in avtonomistična gibanja narodnih in jezikovnih skupnosti so prepričani, da je njihovo delo pomembno predvsem v odnosu do uprav krajevnih avtonomij in državnih organov, še posebno v tem trenutku, ko je zaznati močno oddaljenost ljudi od politike.

Julijan Čavdek

Prva poletna univerza APL, ALPE, EFA v Dolini Aosta o prihodnosti narodnih in jezikovnih skupnosti v Italiji

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme