Dragocena priložnost za mlade

Nove tehnologije in način življenja ustvarjajo nove poklice in karierne priložnosti. Danes si niti ne znamo predstavljati, kakšni poklici bodo obstajali, ko bodo sedanji otroci delovno aktivni. Priprava mladih za vstop na trg dela je še kako pomembna za obstoj, razvoj in prihodnost naše družbe. Težka je že pot do izbrazbe, gotovo pa je še težji vzpon do kariere. Da bi mladi skupno s starši in vzgojitelji to pot čim lažje prehodili, se s potrebnimi informacijami lahko opremijo v t. i. Kariernem centru za mlade. O omenjenem središču in njegovem delovanju je bil 15. novembra v Vili Vipolže govor na prvi strokovni konferenci Kariernega placa, ki jo je gostila Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), eden od štirih partnerjev v projektu; ostali partnerji so javni zavod Cene Štupar, nosilec projekta, Ljudska univerza Koper in Poslovno podporni center BSC Kranj. Projekt financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
LUNG bo v kratkem slavil 60 let, in vendar mu ne manjka ne svežih idej ne novih programov ne zagnanosti. Direktorica Nada Uršič Debeljak je poudarila, da je poslanstvo LUNG-a omogočati širokemu krogu ljudi kakovostno vseživljenjsko učenje in svetovanje ter s tem srkbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja in osebni rasti. V mozaik vsega, kar nudijo, so dodali še skupino mladih in otrok od 6. do 19. leta, njihove starše in strokovne sodelavce. Tako lahko pod isto streho nudijo različnim ciljnim skupinam različne možnosti in podporne dejavnosti. Maja Grašič, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje na omenjenem ministrstvu, je poudarila pomen vseživljenjskega izobraževanja, zaradi česar namenjajo vedno več pozornosti usposabljanju, spodbujanju, zavedanju pomembnosti grajenja kariere, da bi bili uspešni na vseh področjih. Elena Zavadlav Ušaj, podžupanja Mestne občine Nova Gorica, je izrazila željo, da bi LUNG postal skupni imenovalec, povezovalec šol in podjetij, vseh akterjev, ki skrbijo za izobraževanje in zaposlovanje. To je lahko velika pridobitev za vse bližnje občine.
Vodja projekta KCM Karierni plac Sabina Zupan je nato v plenarnem delu konference obrazložila, kaj so naredili v sedmih mesecih dela. “Projektu smo želeli dati dušo: delati z mladimi tako dobro, da bo iz njih kaj nastalo”. Projekt je začel delovati 1. marca letos. Ciljne skupine so šolajoča mladina med 6. in 19. letom, njihovi starši in strokovni delavci. Nudijo spoznavanje poklicev, mladim nudijo znanja, da bi imeli realno predstavo, kaj lahko dosežejo; govorijo tudi o poklicih prihodnosti. Obiskujejo delodajalce in delovna mesta, organizirajo skupinske dejavnosti, zmenke, učne in debatne delavnice. Da bi bolje spoznali trg dela, bili čim bolj opremljeni s temi informacijami. Posebno skrb namenjajo individualnemu svetovanju. Imajo tudi praktične delavnice in podporne aktivnosti za starše in delovno-izobraževalna srečanja za strokovne delavce na šolah. Od 1. marca je bilo vključenih v dejavnosti 1232 učencev in dijakov, 201 strokovni delavec, 155 staršev; 128 je bilo individualnih svetovanj. Od marca do septembra so projekt pravzaprav šele zaganjali, nanje pa se je že obrnilo toliko ljudi, da so morali takoj začeti delati. Aktivnosti po šolah so se začele že v maju. “V bistvu presegamo pričakovanja. Nismo mislili, da bodo potrebe take”. Projekt naj bi se končal avgusta 2022, njegovi akterji pa želijo, da bi nekaj ostalo. V načrtu imajo razvoj in pilotno testiranje programa za pomoč strokovnim delavcem pri delu s šolajočo mladino; uporabo že obstoječih in razvoj novih orodij na področju karierne orientacije (interaktivni portal, aplikacija itd.). Želijo si orodja, ki bi bila dobra, privlačna, uporabna, primerna za mlade. Že zdaj so ponosni na ta projekt in na že dosežene rezultate. Pa še to: ker projekt sofinancira EU, so vse dejavnosti brezplačne.
Aleksander Šinigoj, master trener Nevrolingvističnega programiranja (NLP), je kot posebni gost konference navzočim obrazložil, kako pomembno je živeti čim več časa v dobrih občutkih, da bi imeli več zdravja in dosegali dobre rezultate. Pomembno je, da s primernimi vprašanji usmerjamo svoje misli in tako, posledično, vplivamo na svoja življenja, jih spreminjamo. “Življenje z dobrimi počutji (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Vila Vipolže / Strokovna konferenca Kariernega centra za mlade

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme