Cerkveni pevci so stražarji na postojankah slovenstva

Kot vsako leto se tudi v tem poletnem obdobju pevci Združenega zbora Zveze cerkvenih pevskih zborov pripravljajo na odhod na poletni seminar, ki bo tokrat v zdravilišču v Laškem. Gre za osvežujočo razbremenitev po dolgi in zahtevni sezoni, ki pa nikakor ne sloni le na golem uživanju topliškega okolja: “To je predvsem priložnost, da se zatopimo v teden dni intenzivnega pevskega urjenja zlasti novih programov, da se poglobimo v študij novih skladb, ki jih s svojim izvajanjem oplemenitimo ob vsaki novi sezoni. Seminarji se navadno vrstijo v letoviških krajih, najraje v objemu slovenskih toplic”, nam je povedal Edi Race, zborovodja Združenega zbora in član odbora ZCPZ.
“ZCPZ prireja seminarje od leta 1970. Takrat je Zveza enotedenska srečanja prirejala na Koroškem, potem pa smo tradicijo nadaljevali v naši matični domovini. Zaslugo za to hvalevredno pobudo gre pripisati takratnemu odboru, kateremu je predsedoval prof. Zorko Harej. Za seminarje so si veliko prizadevali tudi prof. Humbert Mamolo, Tone Kostnapfel, Ljuba Smotlak in Berta Vremec. Pomembno vlogo so glede našega poletnega pevskega druženja odigrali tudi slovenski duhovniki na Tržaškem, g. Dušan Jakomin, pokojna g. Stanko Zorko in g. Marijan Živic. Vsi ti so bili dejansko pionirji našega seminarja”.
Edi Race je v pogovoru za naš tednik poudaril nenadomestljivo poslanstvo, ki ga Združeni zbor in ZCPZ izvajata v Slovenskem pastoralnem središču in na celotnem ozemlju Tržaške škofije.
“V pretekli sezoni je Združeni zbor imel dvajset vaj, vsaj dvakrat na mesec pa je nastopal na raznih verskih svečanostih. Cerkveni pevci so namreč sestavni del liturgije. Prav zato si moramo pri ZCPZ vedno prizadevati, da so programi sveži in zanimivi. Združeni zbor dejansko skrbi za koordinacijo in prenovitev pevskih programov z vključitvijo novih skladb in izvajanjem starejših in manj znanih pesmi slovenske cerkvene zborovske zakladnice. Na tak način predstavlja in ohranja lepoto slovenske umetne in cerkvene pesmi”.
Edi Race je kot zborovodja dejaven že celih petdeset let. Pobliže je tako spoznal vse dinamike, ki so krojile usodo našega zborovskega, zlasti pa cerkvenega petja. “ZCPZ je nastala leta 1963. Namen je bil združiti vse slovenske cerkvene zbore na Tržaškem v eno organizacijo, ki bi usmerjala njihovo delo in stalno obnavljala njihove programe. Slovensko cerkveno petje ima v našem okolju izrazito narodno in politično vrednost: cerkveni pevci so zato stražarji na postojankah slovenstva. Prav zato morata vsak dober pevec in pevovodja poznati cerkveni in posvetni repertoar. Poudariti je treba, da imajo cerkveni pevci ravno v liturgičnem okolju nenadomestljivo vlogo. Večkrat se slovenska beseda v mestnem središču ohranja ravno v cerkvi: to je primer nedeljske maše pri Novem sv. Antonu, za katero si je takoj po vojni močno prizadeval msgr. Jakob Ukmar. Poslanstvo cerkvenih pevcev nasploh je še toliko bolj omembe vredno, saj nastopajo dejansko vsak teden ob nedeljskem bogoslužju. Naši pevci morajo prilagajati svoj prosti čas verskim svečanostim: na ta vidik žal večkrat pozabljamo in njihovo dejavnost imamo za samoumevno. Naši pevci pojejo, molijo in poslušajo slovensko brano in govorjeno besedo. Poleg tega neutrudno sodelujejo pri vajah: v opensko Marijanišče zahajajo ob soncu in dežju. Pevski seminar je zato neke vrste nagrada pevcem, ki celo leto predano sodelujejo pri bogoslužju. ZCPZ je zato vedno prispevala del stroškov za bivanje v toplicah, tokrat pa zaradi nelahkih finančnih okoliščin je ta podpora, žal, odpadla. Pri ZCPZ smo zato zadovoljni, da so člani to situacijo sprejeli in se kot zmeraj v lepem številu odzvali na letošnji seminar”.
Na tako dolgi zborovodski poti je Edi Race opazoval, kako se je struktura naših pevskih sestavov spreminjala. “Nekdanji mladi pevci so danes že starejši, mlajših moči pa ni veliko prav zaradi prej omenjene požrtvovalne drže cerkvenega pevca. Hvala Bogu, pa beležimo stalno udeležbo na seminarjih: letos se ga bo udeležilo 97 pevcev. Res je tudi, da se je v letih repertoar cerkvenih skladb spremenil. V tradicionalno glasbeno kulturo postopoma vstopajo primesi sodobne glasbe in tudi novi inštrumenti (npr. kitare): prihodnost bo povedala, ali je to pozitivno ali ne. Železni repertoar Združenega zbora izhaja po večini iz tradicionalne slovenske cerkvene zborovske zakladnice. Segamo vsekakor tudi po sodobni zborovski literaturi, da se prilagajamo današnjim liturgičnim težnjam: izvajamo namreč skladbe Jožeta Trošta, Dine Slama, Aleksandra Vodopivca, Adija Daneva, Patricka Quaggiata in Ivana Florjanca. Osebno sem močno navezan na Ubalda Vrabca, ki je bil dejansko moj mentor. Rad izvajam njegove posvetne in cerkvene skladbe”.
Mentorji, ki v obdobju seminarja usmerjajo pevce, so priznani glasbeni pedagogi. “Zaradi njunih kakovosti smo letos v našo seminarsko sredino ponovno povabili prof. Heleno Fojkar in zborovodjo Mirka Ferlana. Na naših seminarjih so se sicer zvrstili skorajda vsi zborovodje s Tržaškega. Glede na zmožnosti vsakokratne sestave Združenega zbora se Zveza domeni z mentorji za program seminarja. Letos je odločitev padla na izvajanje tretje Maličeve maše. Vaje bomo namenili tudi svetnemu programu, mentorstvo katerega bomo zaupali Mirku Ferlanu. Ta program bo zbor v prihodnji sezoni izvajal na raznih pevskih revijah”.
Edi Race je razčlenil tudi vsakodnevni program seminarja. Jutranje ure so namenjene intenzivnim vajam, “ki vključujejo tudi urjenje glasu, večanje znanja glasbene teorije pevcev in študij novih skladb. Ob pol devetih do ene ure si pevce izmenjujeta glasbena mentorja. Po kosilu je na vrsti spoznavanje okolice in njenih znamenitosti, dejansko je program prost. Večeri pa so prepolni radosti, take, ki ti jo lahko nudijo le cerkveni pevci”!
V sklopu seminarja so od leta 1986 začeli prirejati tudi tečaje za organiste. Zveza namreč namenja veliko pozornosti tej dejavnosti. Tečaje je sprva imel prof. Bergant, nato pa prof. Tomaničeva. Sedaj pa so to mentorsko vlogo zaupali prof. Klančiču. ZCPZ prireja tečaje za organiste tudi med letom v openski cerkvi sv. Jerneja. Vodi jih mlad in obetaven organist, rojak iz Istre Matej Lazar.
IG

Edi Race o tradicionalnem seminarju ZCPZ

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme