Zgodovinski dan za Slovence!

Nekoč je bila Ovčja vas sinonim slovenstva v Kanalski dolini, danes smo zato še toliko bolj veseli, ker so v vasi v soboto, 24. oktobra 2015, svečano odprli nov sedež slovenskega Združenja Don Mario Černet. Združenje, ki deluje od leta 1997, je poimenovano po dolgoletnem župniku Mariu Černetu, ki je deloval v Ovčji vasi, veliko dobrega pa je storil tudi na Svetih Višarjah. Julijan Čavdek se je na prireditvi pogovoril z odbornico Ano Wedam in predsednikom Antonom Sivcem, za uvodni pozdrav je zapel Višarski oktet pod vodstvom Anne Maria Missoni, Oswald Errath je poskrbel za recitacije v narečju, trak v italijanskih in slovenskih barvah pa sta prerezala duhovnik msgr. Mario Gariup, ki je dal tudi na razpolago prostore za nov sedež v župnišču. Boris Preshern, župan občine Naborjet-Ovčja vas, je prisotne pozdravil in med drugim dejal: “V Kanalski dolini že stoletja prebiva tudi slovensko ljudstvo, že stoletja se govori slovensko in upam, da se bo tu govorilo tudi slovensko še v prihodnosti”. Zaželel si je trojezične šole in se zahvalil SSO za pomoč. V imenu Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je pozdravil Rudi Merljak, ki je prinesel tudi pozdrav ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca. Bodrilne besede je izrekel Igor Gabrovec v imenu Deželnega sveta FJK, katerega je podpredsednik, in seveda v imenu stranke Slovenska skupnost. Predsednik SSO Walter Bandelj je pozdravil domačine in vse navzoče ter povedal: “Zelo me veseli, da smo se danes zbrali v Ovčji vasi za odprtje novega sedeža Združenja Don Mario Černet. Ta predstavlja pomembno pridobitev za vaše združenje in za vse nas; nedvomno bo pripomoglo, da bo delovanje bolj bogato in uspešno. Zelo sem zadovoljen, da je pri tem skupnem prizadevanju prišlo do lepega sodelovanja med članicami Sveta slovenskih organizacij, ki je zaobjelo več pokrajinskih stvarnosti. Predvsem želim podčrtati pomoč Združenja Blankin in Zveze slovenske katoliške prosvete. Upam, da bomo to sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje v bolj organizirani obliki. V to nas tudi usmerjajo nove smernice, ki jih uvaja deželna uprava v FJK, pa tudi nove družbene spremembe. Za to novo pridobitev se v imenu Sveta slovenskih organizacij zahvaljujem gospodu župniku Mariju Garjupu in seveda vsem domačinom, ki so s prostovoljnim delom prispevali k ureditvi prostorov. Upam, da bodo le-ti čim bolj obiskani, da bo to prostor srečevanja in skupnega dela za dobrobit naše slovenske narodne in krajevne skupnosti. Naj na tem sedežu najde svoj drugi dom tudi tukajšnja mladina, ki naj goji slovensko kulturo in materin jezik. Naj se nove ideje in projekti spremenijo v konkretno in ustvarjalno delo. Na tak način bomo lahko še naprej ohranjali naše narodno izročilo, ki je vedno bilo specifika Kanalske doline.
Ta novi sedež pa naj bo tudi kraj sodelovanja z drugimi stvarnostmi v Kanalski dolini. Vsak namreč ima svojo specifiko in lasten način dela. Dobro sodelovanje pa lahko vse to dvigne na višjo kakovost in pripomore k vzajemnemu poznavanju. Kulturno in prosvetno delovanje ostaja namreč okrnjeno, če se omeji na lasten krog. Pomembno je, da je v sozvočju z okoljem in z ljudmi, ki na njem živijo.
Prepričan sem, da so to bila tudi načela beneškega duhovnika Maria Černeta, po katerem nosi vaše združenje ime in čigar 100-letnico rojstva (20.2.1916) bomo praznovali februarja 2016. V teh krajih je lepo skrbel za versko življenje in svetišče na Sv. Višarjah, za slovenski jezik ter domačo pesem. Z novim sedežem boste gotovo lahko nadaljevali njegovo dragoceno delo.
Ob koncu se želim še enkrat zahvaliti vsem, ki ste pripravili ta prostor in ta praznik, ter gostom, ki so nas počastili s svojo navzočnostjo. Predsedniku in odbornikom želim uspešno delo v novih društevnih prostorih in pri tem izražam željo, da se bomo lahko kot Svet slovenskih organizacij na tem kraju še večkrat srečali”. Pokrajinski predsednik SSO za Videmsko Riccardo Ruttar je v svojem nagovoru podčrtal, da je Združenje Černet član združenja Blankini, kot je tudi ponudil nadaljnjo pomoč prebivalcem Ovčje vasi in si zaželel, da bi prišlo do trijezičnega pouka. Predstavnik društva Kanaltaler Kulturverein, ki združuje nemško govoreče ljudi v Kanalski dolini, Raimondo Domenig, je zaželel tvorno sodelovanje med društvoma, nato je predsednik Anton Sivec izročil priznanja domačinom, nastop domačega pevskega zbora pod vodstvom Oswalda Erratha pa je sklenil za Slovence zgodovinski dan v Kanalski dolini, kot je poudaril eden od udeležencev.
ZUT

OVČJA VAS / Odprtje sedeža Združenja Don Mario Černet

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme