Politika v službi občanov

Ali je ta politika tista, ki živi zaprta v slonokoščenih rimskih palačah in zavzeto kuje svoje interese, ali pa tista, ki je trdno usidrana v ozemlju, iz katerega izhaja in kateremu zato neposredno odgovarja.
Jasna podoba ločnice, ki deli prvo varianto politike od druge, je prišla do izraza na javnem srečanju, ki ga je predsednik pokrajinskega sveta Maurizio Vidali priredil na vrtu gostilne Križman na repenskem placu v četrtek, 21. junija, da bi na poseben način obeležil dve obletnici: svoje enoletno predsedovanje pokrajinskemu parlamentu in triletno obdobje županovanja repentabrskega ‘prvega moža’ Marka Pisanija. Srečanje, ki so se ga udeležili v glavnem domačini ter domači dušni pastir in škofov vikar za Slovence g. Tone Bedenčič in na katerem je sklepno misel izrekel deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, je bil tudi jasen izraz odpora zoper kakršno koli ukinitev tržaške pokrajine in manjših krajevnih občin. Lani je bila bojazen glede tovrstne racionalizacije na vsedržavni ravni še kako prisotna, razplet dogodkov pa je potrdil specifiko našega ozemlja, ki ga zaradi prisotnosti manjšine ne gre obravnavati v luči standardnih presoj.
Po mnenju Maurizia Vidalija se na primer nenadomestljiva vloga pokrajine v tem primeru lahko opredeljuje v povezavi med nižjimi upravnimi nivoji (občinami) in višjimi (deželo), kar je v našem primeru še kako pomembno. Ni pa vse. “Pomembna je pristojnost pokrajine glede upravljanja cest – v tem vidiku je bilo urejeno cestišče, ki vodi od Opčin do Cola -, v letošnji proračun je bila vključena ureditev meteornih vod”, je dejal Maurizio Vidali, ki je obenem spomnil na pristojnosti pokrajine glede šolskih poslopij. Za obnovo slovenskih šol je bilo namenjenih preko dva milijona evrov (največ prispevkov so odmerili popravilu šole Stefan, ureditev poslopja pri Sv. Ivanu naj bi tako dokončali čez poldrugo leto). Predsednik pokrajinskega sveta je obenem poudaril kulturno odprtost uprave predsednice Basse Poropat: ob dnevu slovenske poezije meseca marca je bil v pokrajinskem svetu odmeven kulturni dogodek. Res pa je, da je zaradi negativnih finančnih okoliščin potrebno denarna sredstva na razpolago čim bolj smotrno izkoristiti, na primer s skupnimi projekti.
Repentabrski župan Marko Pisani je dejal, da odtujenost ljudi politiki ni prisotna pri tako majnih upravnih enotah, kakršne so občine: “Na občini delamo vsi z zanosom, naša služba je v službi občanov. Občine, kot je naša, predstavljajo prvi člen v odnosu med državljani in državnimi upravnimi enotami”, je poudaril. Večkrat se v takem okolju tudi župan znajde v težkih trenutkih, saj je postavljen pred izbire, ki ne razveselijo nikogar. “Vendar te izbire se večkrat izkažejo za prave”. Prednost majhnih občin je nedvomno v neposrednem stiku med upravo in občani. Dobrodošle in potrebne so zato vsakršne kritike, ki lahko pripomorejo k boljšemu upravljanju skupnega dobrega. “Res pa je, da so določeni posegi uprave večkrat nevidni, saj pridejo do izraza na daljši rok”. Pisani se je zahvalil svoji upravni ekipi in podžupanu Kazimirju Cibiju (v tem vidiku se nadaljuje pozitivno volilno sodelovanje med SSk in DS), občinskim uslužbencem (ti so glede davka IMU imeli kar nekaj dela), jusarjem, kulturnim in športnim društvom. Največjo zahvalo pa je namenil občanom, “za katere so vrata občine vedno odprta”. Župan je nato nanizal vrsto posegov, ki jih je občina že izpeljala oziroma jih bo v kratkem. Med te sodi ureditev peš cone na starem pokopališču, dovoz pri parkirišču pri Bubničevem domu, postavitev vodne pipe pri kapelici na Fernetičih, ureditev tribun in slačilnic na nogometnem igrišču, vzdrževalni posegi v šoli in vrtcu. Dne 15. avgusta, na Veliki šmaren, bodo slavnostno predali namenu urejeno romarsko pešpot, ki po poti poetov vodi na Tabor: župan se je zahvalil g. Bedenčiču za vsestransko sodelovanje in za dejavnosti, ki potekajo na Tabru.
Res pa je, da postane županova roka nemočna, ko končajo njegove neposredne pristojnosti. “Kritična točka ostaja terminal na Fernetičih. Z vodjo Anasa smo se za zdaj domenili vsaj za kratkoročno ureditev področja. Moje mnenje ostaja takšno, da bi problem prometne razbremenitve Fernetičev dokončno rešili s povezavo obeh odsekov avtoceste. To pa ostaja dolgoročna želja …”, je dejal. Posebno vprašanje je župan evidentiral tudi v kamnolomski dejavnosti na občinskem področju: gre za tradicionalno gospodarsko bogastvo, ki lahko ima izjemno perspektivno prihodnost: “Naši kamnolomi so globinskega značaja, ne ekstenzivnega”, je pojasnil. Temeljna ovira še vedno ostajajo vinkulacije Sic in Zps: “Kar 87% občinskega ozemlja sodi v to perimetracijo, celo polovica postajališča na Fernetičih je vključena v t. i. Natura 2000”! Vinkulacije namreč zavirajo kmetijsko dejavnost. Birokratske težave zato odvračajo domačine od lastne zemlje, kar se dejansko prevesi v zanemarjanje območja: to je prišlo do izraza v primeru nedavnega požara na Fernetičih. Samo repensko vaško jedro je v nevarnosti zaradi prisotnosti borovcev in nečiščenja bližnjih površin: klimatske razmere (burja in suša) lahko nevarnost požarov še povečajo. Prav zato župan razmišlja o reviziji zaščitenih območij. V sklepnem delu svojega posega se je župan Pisani zaustavil pri načrtih, izpeljava katerih je vezana na točno določene dohodke. Vanje je ustavil odkup pokrajinskega muzeja v Repnu, obnovo stare šole in dokončno metanizacijo gospodinjstev. Pisani se je obenem spomnil dobrodošle šolske izmenjave domačih učencev z vrstniki iz Logatca, obenem se je zahvalil Mauriziu Vidaliju, čigar prisotnost na pokrajini je veliko pripomogla k učinkovitemu razpletu nič koliko težav.
Deželni svetnik Igor Gabrovec je na koncu večera obnovil razloge, zaradi katerih je potrebno še naprej obdržati pokrajino in občinske upravne enote pri nas. Razlogi temeljijo namreč tudi na zgodovinskih okoliščinah, saj je tržaška pokrajina kot naslednica dela STO pravi unikat v italijanskem merilu. Politika pa je na ravni manjših občin povsem v službi občanov, stranka lipove vejice se tega poslanstva še kako zaveda.
Pred prijateljskim druženjem je predsednik pokrajinskega sveta Maurizio Vidali voščil deželnemu tajniku skupine Mladi za Prihodnost Tomažu Špacapanu, ki je prejšnji teden imel hudo prometno nesrečo, čim prejšnje okrevanje.
IG

Repen - Čeprav je politika v Italiji na slabem glasu že vrsto let, je vendarle potrebno določiti, o kateri in kakšni politiki sploh govorimo.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme