Pevma / Končno odprtje gradbišča za parkirišče

Delavci so najprej uredili dostop na pločniku, naslednji teden pa bodo še delno odstranili mrežo. Ostalo bo verjetno uredilo podjetje, kateremu bo občina Gorica poverila nalogo, da zgradi toliko pričakovano parkirišče. Prebivalci Pevme in predvsem starši, ki vozijo otroke v slovenski vrtec, lahko sedaj konkretno upajo na primerno cestno ureditev, ki bo zagotovila varno parkiranje in miren prihod ter odhod.
Vprašanje o parkirišču pri otroškem vrtcu v Pevmi se vleče že vrsto let. Zahteve po primerni ureditve prihoda in odhoda otrok so podali rajonski svet in slovenski občinski svetniki. V prejšnjem mandatu je zadevo spremljal svetnik SSk Silvan Primožič, ki je na občinsko upravo vložil več interpelacij in pozivov. Večkrat je v zvezi z nujno potrebo po parkirišču posegla tudi svetnica SSk Marilka Koršič. Svoj zadnji
poseg je opravila tudi na zadnjem zasedanju goriškega občinskega sveta, ki je potekal 10. in 11. septembra letos.

V petek, 21. septembra dopoldne, so goriški občinski delavci začeli s pripravljalnimi deli za odprtje gradbišča, kjer bo zgrajeno parkirišče za slovenski otroški vrtec v Pevmi.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme