Ne bo denarja za obveznosti, ki ne morejo rešiti žičnice

Na zadnji marčevski seji občinskega sveta Občine Bovec so bovški svetniki potrdili letošnji proračun. Teden prej so ga zavrnili, ker se niso strinjali z vlaganji občine v letališče in ATC Kanin, brez dodatnih obrazložitev oz. črtanja za večino svetnikov spornih proračunskih postavk.
Na 23. seji občinskega sveta Občine Bovec so vendarle sprejeli letošnji občinski proračun. Družbi ATC Bovec, ki upravlja tudi žičnico na Kanin, so iz predloga proračuna črtali 400.000,00 evrov, s pogodbo določenega koncesijskega denarja. To so utemeljili s tem, da ta ne izpolnjuje več pogodbenih določil, ker žičnica ne obratuje že od 25. januarja, za kar je občina prej pridobila pravno tolmačenje pristojnih institucij. Župan je izrazil bojazen, da bi denar v tej postavki upniki zahtevali za dolgove ATC-ja in bi bil izgubljen za naprej. Občani pa se sprašujejo, zakaj potem občina teh 400.000,00 evrov ne da v proračun za takojšnje naročilo projekta nove žičnice. Občina je rezervirala le 5.000,00 evrov za preiskavo računskega sodišča, kar zna narediti piko na kritični situaciji…Glede na politično porazdelitev moči v državi, je razplet takih zgodb znan že skoraj vnaprej.
Sicer pa se med občani porajajo vprašanja, zakaj občina v svojem proračunu tega denarja ne predvidi v naročilo gradbenega projekta nove žičnice. Čas za to je skoraj že potekel, ostaja le še vprašanje odgovornosti, zakaj in kdo je z zavlačevanjem zamudo povzročil in s tem izgubo državnih in evropskih sredstev za novo krožno kabinsko žičnico. Brez te pa je na vrsti le še stečaj. Tudi vonj po volilni kampanji je namreč več kot očiten, vendar bo cena zanj neprimerno velika in prevelika. Stotine delavcev brez dela in izseljevanje mladih družin in tistih, ki jih bodo zasnovali drugje. Zato prevladuje enotno vprašanje in zahteva:
Kdo od odgovornih na občini in v družbi ATC zamuja s predstavitvijo občinskemu svetu in širši javnosti scenarija sanacije obstoječe žičnice in izgradnje nove?!
Kdo neodgovorno zamuja tudi s pobudo in (nadaljevanjem) uresničitvijo projekta (do gradbenega dovoljenja) prenove po modelu javno-zasebnega partnerstva?!
Odgovorni za to so čas za obrazložitve in opravičila zamudili in morajo takoj odstopiti!
Tudi zaradi spotikanj in fig v žepih so prišle možnosti ohranitve tega regijskega in edinega visokogorskega smučišča v državi na skrajno časovno točko, ko je še moč kaj narediti v naslednjem letu v smislu priprave in izvedbe projekta.
Če bodo sedanji odgovorni v lokalni skupnosti, regiji in pri lastnikih peljali zadevo tako neprofesionalno, v letu 2013 ne bo moč speljati razpisa za javno zasebno partnerstvo, saj praksa kaže, da so za to potrebni kaki štirje meseci; za dinamično pripravo projektne dokumentacije, pridobitev soglasja in dovoljenja skupaj pa najmanj 6 mesecev; pripraviti in izvesti javni razpis za izvedbo del še minimalno nadaljnje tri mesece, in to le v primeru, da ne bo pritožb. To pomeni, da smo že nekje v naslednjem letu! Bodo tuji partnerji ohranili še toleranco do ubogih ljudi v razmerah nikoli dokončane tranzicijske prakse…?!
MM

Kaninska žičnica proti stečaju?

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme