Gre navsezadnje za zmago državljanstva …

“Pomembno je, da otrok v prvem razredu osnovne šole s slovenskim učnim jezikom že razpolaga s primerno podlago, na kateri bo gradil svoje znanje v materinščini. Tudi na tem načelu je pred petimi leti temeljila naša izbira, da bi povečali kapaciteto privatnih jasli v Dijaškem domu. Danes štejejo tukajšnje jasli 40 vpisanih. Medtem je posledično naraslo povpraševanje za vpis otrok v občinski otroški vrtec, ki domuje v naših prostorih kot podsekcija svetoivanskega vrtca Nuvola Olga/Oblak Niko. Omejeno število razpoložljivih mest v vrtcu pa je prisililo starše k vpisu otrok v druge strukture, tudi v vrtce z italijanskim učnim jezikom”, nam je povedal ravnatelj Dijaškega doma Srečko Kosovel Gorazd Pučnik na dan, ko so v njem imeli res izreden praznik. “Želja po ustanovitvi nove sekcije občinskega vrtca je bila zato upravičena in končno lahko danes predamo namenu nove prostore, ki bodo imeli v gosteh dodatnih od 20 do 25 malih gostov…”
Učiteljici Morena Foraus in Elen Lupinc so tako v sredo, 12. septembra, lahko sprejeli otroke v ličnem in prijaznem prostoru, ki bo v tesni, skorajda komplementarni obliki deloval s prvotno sekcijo otroškega vrtca, v kateri že več let uči Daria Smotlak. Nekatere dejavnosti (denimo likovna, glasbena ali gibalna) bodo potekale skupno, otroci pa bodo vselej razdeljeni po starostni stopnji na malčke, sredinčke in velike. “Podrobno koordinacijo programa bomo določili šele v prihodnje”, nam je povedala učiteljica Morena Foraus, ki ima podobno kot kolegica Lupinčeva za sabo dolgoletno didaktično-vzgojno izkušnjo v jaslih in otroških vrtcih.
In prav kakovost učiteljskega kadra je bila po mnenju Gorazda Pučnika ključni element, ki je v letih prispeval k vse večjemu uspehu vrtca v Dijaškem domu. Ravnatelj Dijaškega doma je ob tem poudaril tudi pokončnost in jasno državljansko držo nekaterih staršev (ne samo slovenskih), ki so se v zadnjih letih močno angažirali za ustanovitev dodatne slovenske sekcije. “Danes navsezadnje praznujemo uveljavitev želje občanov po nujnem servisu”, pomanjkanje katerega je starše postavljalo celo pred izbiro, ali naj svoje otroke usmerijo v prihodnje v učne strukture s slovenskim učnim jezikom ali pa z italijanskim. Pučnik je ta vidik obrazložil s preprosto ugotovitvijo, da je lani “20 otrok izostalo iz vpisnega seznama vrtca”. Kot nam je pojasnila tudi ravnateljica otroškega in družinskega izobraževalnega servisa tržaške občine Maria Rosa Magna’ na kasnejši tiskovni konferenci, na kateri so ob prisotnosti odbornice za izobraževanje Antonelle Grim javnosti predstavili novost dodatne sekcije v Dijaškem domu, je vpis v občinski vrtec s slovenskim učnim jezikom prvenstveno namenjen staršem, ki se izjavijo za pripadnike slovenske narodne skupnosti, kar je med drugim predvideno tudi v zaščitnem zakonu in po Londonskem memorandumu.
Sam ravnatelj Pučnik je namreč poudaril prizadevanje tega odborništva, njene načelnice Grimove in občinskih funkcionarjev pri učinkovitem razpletu kočljivega vprašanja v zelo kratkem času. Še več: “Problem smo nakazali tudi sedanjemu županu Robertu Cosoliniju v času njegove volilne kampanje. Danes lahko mirno rečemo, da so bile naše želje uresničene”. Pučnik je poudaril, da lahko nagovarjaš politične sogovornike le z dejstvi: “Samo tako dosežeš njihovo razumevanje”. V tem vidiku je pohvalil tudi politiko občine, ki je lani financirala v slovenskih vrtcih projekt za dodatnih 15 ur izobraževanja v materinem jeziku.
Nova sekcija vrtca v Dijaškem domu bo tako podkrepila že kar dobro razvejeno otroško didaktično predškolsko omrežje na občinskem ozemlju. Na njem je nameč razvrščenih 29 vrtcev s skupnimi 2.526 otroki, katerim sledi 214 vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic. “V skladu z občinskim proračunom smo tako naredili korak več v smeri kakovostne didaktične ponudbe, obenem smo to storili tudi v luči dodatne podkrepitve sobivanja različnih etničnih in jezikovnih skupin našega ozemlja”, je dejala odbornica Grim. Tako posrečena poteza nadaljuje predšolsko izobraževalno tradicijo, ki ima pri nas dolgo zgodovino: prvi otroški vrtec v Trstu so namreč ustanovili leta 1852 v času avstrijskega cesarstva …
IG

Nova sekcija slovenskega otroškega vrtca v Dijaškem domu v Trstu

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme