Trst / Večer v DSI: Kakovostno staranje in medgeneracijsko prostovoljstvo

26.02.2024

Duštvo slovenskih izobražencev in Slovenska Vincencijeva konferenca prirejata v ponedeljek, 26. febuarja, v Peterlinovi dvorani v Trstu, Ul. Donizetti 3, srečanje z Medgeneracijskim prostovoljskim društvom Ministrstva za obrambo RS na temo: Kakovostno staranje in medgeneracijsko prostovoljstvo. Začetek ob 18. uri. Lepo vabljeni!