Podgora / Zahvalna nedelja

26.11.2017
Ob 10. uri (skupno z župnijami Pevma, Štmaver, Oslavje)