Gorica / Občni zbor Zveze slovenske katoliške prosvete

21.03.2023

Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice sklicuje občni zbor volilnega značaja v torek, 21. marca 2023, prvi sklic ob 12. uri, drugi pa ob 20. uri, v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici, z naslednjim dnevnim redom: 1. izvolitev predsednika občnega zbora, 2. tajniško poročilo, 3. predsedniško poročilo, 4. blagajniško poročilo, 5. pozdravi in posegi članic, 6. pozdravi gostov, 7. poročilo nadzornega odbora in razrešnica odboru, 8. volitve predsednika ZSKP, 9. volitve nadzornega odbora, 10. razno.