De Anna in Gabrovec odgovarjata Paolu Menisu

Deželni svetnik Paolo Menis (DS) je neodgovorno komentiral besede slovenskega konzula v Trstu Dimitrija Rupla ob obisku v Reziji, ko je v pismu o lokalnem kulturnem hramu povedal, da gre za prostor, kjer je “slovenska manjšina avtohtono prisotna”, kar potrjuje tudi vključitev Rezije v spisek občin, ki ji zagotavljajo zaščito. S tem je Menis potrdil stališča občinske uprave, ki poudarja, da “v Reziji živi rezijanska manjšina, ki zahteva priznanje lastnega jezika, kulture in tradicij, ki se razlikujejo od slovenske narodne manjšine”.
Diplomatski odmik od “rezijanske politike” je izrazil deželni odbornik za kulturo, mednarodne odnose in lokalno upravo Elio De Anna. “Deželna uprava priznava obstoj (morda večinskih) stališč, ki rezijanščino povsem ločujejo od slovenskega jezika, vendar ne more zanikati obstoječe zaščitne zakonodaje”. Kritično, vendar modro izjavo De Anne prevaja deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki potrjuje, da je “evropska slavistična stroka že od nekdaj brez vsakega dvoma sklenila, da spada rezijanščina v sklop slovenskih primorskih narečij in s tem zaseda polnopravno mesto v kulturni etnični zakladnici slovenskega naroda”. Gabrovec dodaja, da je na isti valovni dolžini bil tudi “državni in deželni zakonodajalec, ki je zaščito, razvoj in promocijo rezijanščine zaupal zakonom, ki ščitijo in promovirajo slovensko manjšino v FJK”.
Na tej zakonski podlagi slovenske organizacije in javne uprave v Benečiji izvajajo in financirajo celo vrsto projektov, kar velja tudi za sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije. Gabrovec torej ločuje zakone od privatnega življenja. Zaščitne norme slovenske manjšine so brezkompromisno veljavne, kar “je popolnoma odvezano od pojmovanja osebne narodne pripadnosti, ki je zadeva vsakega posameznika. Ta je svoboden, da se ima za Slovenca, Italijana, Furlana ali tudi preprosto Rezijana”. Slovenski deželni svetnik obžaluje izvajanja kolege Menisa iz vrst Demokratske stranke, s katerim deli članstvo v deželni svetniški skupini. Gabrovec spominja na podporo, ki so jo Rezijanom izrazili septembra 2010 s poslancem Ivanom Strizzolom, evropsko poslanko Deboro Serracchiani in deželnim svetnikom Sandrom Della Meo. “Verjamem, da je to pravo lice Demokratske stranke”, končuje svoj komentar.

Slovenci in slovensko narečje v Reziji

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme