Spodbuda za restavriranje biserov kulturne dediščine

Občinska uprava iz Dreke v Benečiji je pred kratkim pripravila tri dragocene zgibanke s kulturnimi, zgodovinskimi in okoljevarstvenimi podatki o svojih krajih. Dvojezično informativno gradivo, katerega izdaja je bila možna s pomočjo sredstev iz zaščitnega zakona 26/2007 za leto 2012, je osnovala Gabriella Cicigoi v imenu kulturnega društva Kobilja glava, za fotografije je poskrbel Fabio Bonini. Društvo s prisojne strani Kolovrata se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in ovrednotenjem zgodovine, tradicije, starih šeg in navad teh vasi, kar je pozitivno odmevalo tudi v občinskih prostorih.
Tri brošure za tri zanimive vsebine: dreški vrtovi, razpela in umetnine slikarja Jakoba Malarja, ki ga poznamo tudi pod nazivom Jacum Pitor. Prva tema potrjuje navezanost beneških ljudi na svojo zemljo in njene sadove, saj predstavlja vrt – kmetijstvo kot temeljni vir preživetja ljudi v goratih območjih. Lahko bi tej dejavnosti rekli celo herojska hortikultura (vrtnarstvo), kajti naravne razmere so zahtevne: strma pobočja in težka zemlja, ki zahteva pozorno in vztrajno nego. Presenečeno boste izvedeli, da so na tem koncu Nadiških dolin obdelovali zemljo brez pomoči teras, in to z natančnim agronomskim ciljem, kar je ugotovil že Olinto Marinelli v začetku 20. stoletja. Prednost terenov z naklonino je ta, da lahko maksimalno izkoristijo moč sončnih žarkov ter tako 'kompenzirajo' zahtevne in obdelovanju neprijazne klimatske pogoje.
Druga brošura predstavlja fotografije številnih razpel, ki se razprostirajo po občini. Nahajajo se tako v naseljih kot med polji in potrjujejo močno navezanost Beneških Slovencev na vero. Med desetinami zbranih primerkov je kar nekaj posebno dragocenih.
Zadnja zgibanka obravnava slikarja Jakoba Malarja, ki je okrog leta 1900 poskrbel za freske o Sveti Družini in nekaterih svetnikih v krajih Obenetto/Dubenije in Peternel. Pobudniki društva Kobilja glava upajo, da bodo z novoizdanim gradivom spodbudili javno upravo in strokovnjake k restavriranju in ovrednotenju njegovih del, kakor tudi drugih dragocenosti beneške dediščine.
Jernej Šček

Nova brošura o dragocenostih Dreke

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme